Till er som önskar så ställer vi våra sociala kanaler på LinkedIn och Facebook till ert förfogande, mejla oss ett önskat inlägg så lägger vi ut det.

Information gällande Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har vi på Svenskt Underhåll fått frågor kring våra kommande aktiviteter. Vi följer de riktlinjer som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten gällande den rådande situationen. Med utgångspunkt från det förväntade samhällsansvar vi har och många företags reserestriktioner har vi valt att justera vårens program.

Läs mer om våra kommande aktiviteter här!

Våra samarbetspartners och leverantörer av underhållsutbildningar

Vill du vara med och främja vårt arbete? Ansök om medlemskap i dag!