Kommittémöten

Välkommen till våra kommittémöten! Det är i dessa forum ni kan utbyta erfarenheter med andra inom branschen och inhämta ny kunskap. Men, framförallt så kan ni aktivt påverka och därigenom skapa ett säkrare och effektivare underhåll som leder till ökad driftsäkerhet.  Anmäl dig via formuläret nedan.

Kompetensutveckling
Vi skapar förutsättningar för kompetensutvecklingen av framtidens underhållspersonal genom att fastställa kvalifikationer, utveckla verktyg för validering och skapa underlag för certifiering av underhållspersonal samt stöttar utbildningsleverantörer i viktiga frågor.

Säkerhet, hälsa och miljö
Vi fortsätter arbetet med att sammanställa en vision för arbetet med säkerhet, hälsa och miljö samt definiera olika områden som är viktiga för medlemmarna. Det handlar om att skapa säkra arbetsplatser och verka för en hållbar utveckling!

Standardisering
Vi arbetar vidare med att hjälpa våra medlemmar att använda och tolka standarder samt skapar arbetssätt för en standardisering av underhållsverksamheten. Här kan ni ta del av befintliga och nya 
standarder samt lära er mer om nyttan med standardisering.

Framtidens underhåll
Vi går från ord till handling genom att bland annat arbeta fram en verksamhetsplan och skapa arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. Kommittén ger ett bra stöd för er som arbetar med att utveckla 
framtidens underhållsverksamhet.

Maintenance Assessement
Genom att arbeta med benchmarking och nyckeltal inom underhåll ökar förutsättningarna att effektivisera verksamheten. I denna kommitté arbetar vi dessa verktyg och utvecklar en plattform för kartläggning av väsentliga parametrar för ökad driftsäkerhet.

Observera att våra kommittéer är endast öppna för våra medlemmar!

Anmälan till kommittémöten

När vi fått din anmälan kommer du att få en kallelse till kommande möten med anvisningar om hur du ansluter till dem.