Om Medlemskap
Ange undertext här

Svenskt Underhåll riktar sig i första hand till industrier, leverantörer av produkter och/eller tjänster, akademier, myndigheter och verk samt andra intresseorganisationer, men andra intressenter är givetvis välkomna som medlemmar.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du ett kostnadseffektivt utbyte, både på kort och lång sikt, som kan bidra till en positiv utveckling mot världsklass inom anläggningseffektivitet, driftsäkerhet och produktivitet.

Genom att vara medlem kan du vara med och aktivt påverka hur den underhållstekniska utvecklingen gynnar er verksamhet och ökar konkurrenskraften.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du stöd och hjälp när du behöver ta viktiga beslut på olika nivåer.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du möjlighet att:

 • Aktivt vara med och utveckla nya tankesätt, metoder och verktyg för ökad driftsäkerhet.
 • Ta del av aktuell forskning inom underhållsområdet och snabbt få kännedom om ny teknik.
 • Föreläsa på någon av våra olika konferenser eller seminarier.
 • Arbeta i någon av de kommittéer inom Svenskt Underhåll som har till uppgift att långsiktigt kunna utveckla underhållet i Sverige.
 • Vara med i våra nationella eller internationella projekt.
 • Delta i standardiseringsarbetet inom underhåll.
 • Exponera er verksamhet i samband med våra aktiviteter.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du dessutom tillgång till:

 • Sveriges största nätverk inom driftsäkerhet och underhåll för erfarenhetsutbyte.
 • Intern och extern expertis inom underhåll för att få hjälp med att effektivisera underhållsverksamheten.
 • Olika produkter och tjänster som är framtagna, utan vinstintresse, i samarbete med det Europeiska nätverket EFNMS
 • Aktiviteter och underhållslitteratur till medlemspris.
 • Branschtidningen "U&D" i tryckt och digital form.

Var med och påverka! 

Vill du också medverka till ett mer konkurrenskraftigt Sverige där både industrier, akademier, leverantörer och samhället samverkar för att öka förutsättningarna för att kunna stå emot den globala konkurrensen? Skicka då in din medlemsansökan till oss så kontaktar vi dig inom kort.