Om Medlemskapet

Den ideella föreningen Riksorganisationen Svenskt Underhåll vänder sig till anläggningsägare, leverantörer av produkter och/eller tjänster, akademier, myndigheter och verk samt andra intresseorganisationer som verkar för en ökad driftsäkerhet och hållbar utveckling.

Som medlem i Svenskt Underhåll får du ett kostnadseffektivt utbyte, både på kort och lång sikt, som kan bidra till en utveckling mot världsklass inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska anläggningstillgångar (Physical Asset Management).

Genom att vara medlem kan ni vara med och aktivt påverka den underhållstekniska utvecklingen så att det gynnar er verksamhet och ökar konkurrenskraften. Som medlem i Svenskt Underhåll får ni stöd och hjälp när ni behöver ta viktiga beslut på olika nivåer.

Som medlem i Svenskt Underhåll får ni möjlighet att:

 • Aktivt vara med och utveckla nya tankesätt, metoder och verktyg för ökad driftsäkerhet.
 • Ta del av aktuell forskning inom underhållsområdet och snabbt få kännedom om ny teknik.
 • Föreläsa på någon av våra olika konferenser eller seminarier.
 • Arbeta i någon av de kommittéer inom Svenskt Underhåll som har till uppgift att långsiktigt utveckla underhållet i Sverige.
 • Vara med i våra nationella eller internationella projekt.
 • Delta i standardiseringsarbetet inom underhåll.
 • Exponera er verksamhet i samband med våra aktiviteter.

Som medlem i Svenskt Underhåll får ni dessutom tillgång till:

 • Sveriges största nätverk inom underhåll och driftsäkerhet för ett aktivt erfarenhetsutbyte.
 • Intern och extern expertis inom underhåll och driftsäkerhet för att få hjälp med att effektivisera underhållsverksamheten ytterligare.
 • Produkter och tjänster som är framtagna i samarbete med det Europeiska nätverket EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.
 • Aktiviteter och underhållslitteratur till medlemspris.
 • En medlemsportal som är fylld med matnyttigt material. 

Var med och påverka! 

Vill du också medverka till ett mer konkurrenskraftigt Sverige där anläggningsägare, leverantörer och akademier arbetar tillsammans för att öka förutsättningarna för att kunna stå emot den globala konkurrensen? Skicka då in din medlemsansökan till oss så kontaktar vi dig inom kort.