Standardisering

Standards är ett bra sätt att benchmarka intern och externt. De ger i vissa fall metodstöd, men framförallt ger de bättre förutsättningar att styra, leda och utveckla underhållsfunktionen, men även andra verksamheter som arbetar med verksamhetstillgångar.

De ca 15 standarder som finns framtagna inom underhållsområdet är inga ledningssystem, dock utgår några från SS-ISO 55 000, Ledningssystem för tillgångar. Standarderna delas in i kategorierna ledning/styrning, resurser samt metoder och har sin bas i terminologi och processer för underhåll. Publicerade standarder finns att köpa via SIS- Svenska Institutet för standarder

Standardiseringskommittén inom Svenskt Underhåll träffas ca 8 gånger per år och består för närvarande av ett tiotal deltagare från medlemsföretagen. Kommittémötena tar upp vad som är aktuellt inom standardiseringsarbetet, analyserar och drar slutsatser om standarder som publiceras eller kommuniceras. Detta sker genom presentationer eller workshops och seminarier. Nedan introduceras publicerade standarder. Som medlem i Svenskt Underhåll och deltagare i kommittén får du mer specifika presentationer av olika standarder inom underhåll. 

Introduktion av publicerade standarder:

Introduktion för övriga standards publiceras efterhand de färdigställts.

Underhållshandboken är en sammanfattning av standarderna. Den är ett enkelt sätt att få kännedom om relevanta begrepp, sammanhang osv. Den är användbar inom industrin, men också som utbildningsmaterial i skolan. Den kan köpas här

Kommittén deltar även i arbetet på nationell och europeisk nivå. Detta sker i tekniska kommittéer, i Sverige är det SIS/TK113 och i Europa CEN/TC319. I Sverige är det SIS som ansvarar för att granska och publicera svenska standard, Svenskt underhåll deltar i detta arbete.

Välkommen att delta!

Genom att delta i kommittéarbetet har du en unik chans att utforma arbetet och bidra till dess utveckling för att skapa framtidens kompetens inom underhåll. Vi tror att du brinner för området och har en god insikt om de utvecklingsmöjligheter som finns.

Välkommen till Standardiseringskommittén!