Standardisering
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att medverka i framtagning och spridning av standarder inom underhåll, genom att bl.a. leda SIS Tekniska Kommitté inom underhåll, SIS TK/113 samt att som SIS representant vara delaktiga i utvecklingen av europeiska standarder inom underhåll.

Standarder är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som man gemensamt enas kring.

Det ligger i allas intresse att kunna höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Inom SIS, Svenska institutet för standarder, sker standardiseringsarbetet inom ramen för den tekniska kommittén SIS/TK 113.

Standardiseringsarbetet gör att man får en djupare insikt om de olika standardernas innehåll och krav samt hur man bör resonera kring dem. Detta underlättar i sin tur de diskussioner som sker mellan olika parter inom branschen.

De aktiva underhållsstandarderna är:

• SS-EN 13269:2016 - Riktlinjer för framtagande av underhållsavtal

 SS-EN 13306:2017 - Underhållsterminologi

• SS-EN 13460:2009 - Underhållsdokumentation

 SS-EN 15331:2011 - Kriterier för utformning, förvaltning och kontroll av underhållstjänster för byggnader

• SS-EN 15341:2019 - Nyckeltal för underhåll

• SS-EN 15628:2014 - Kvalifikationer för underhållspersonal

• SS-EN 16646:2014 - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar

• SS-EN 16991:2018 - Ramverk för riskbaserad inspektion 

• SS-EN 17007:2017 - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer

Andra standarder som är under utveckling av CEN:s tekniska kommitté, CEN/TC 319:

• Maintenance functions and maintenance management
• Condition assessment methodologies
• Maintenance engineering
• Safety and maintenance

Arbetsgrupper inom CEN 319