Certifiering av Underhållstekniker
Ange undertext här

Certifieringen genomförs med stöd av valideringssystemet ValidMaint som är framtaget av ett internationellt konsortium. ValidMaint har utvecklats för att kartlägga kunskaperna hos underhållstekniker.

ValidMaint innehåller ca 3 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett svar är rätt medan övriga svar är nästan rätt.

Frågorna är baserade på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Certifieringen kan ske med flera deltagare samtidigt, eftersom frågor och svar fördelas slumpmässigt till varje deltagare. Den genomförs normalt som en heldagstentamen.

Certifieringstillfällen

Svenskt Underhåll genomför certifiering av Underhållsledare vid två tillfällen årligen. Nästkommande certifieringstillfälle är:

2 oktober, sista anmälan 17 september

Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den till kansli@svuh.se

Frågor gällande anmälan, kontakta kansliet
Tel: 08-664 09 25

Utbildningsleverantörer