Ange undertext här

EFNMS Certifiering av Underhållstekniker

Certifieringen av underhållsteknikers kompetens genomförs med stöd av valideringssystemet ValidMaint som är framtaget av ett internationellt konsortium. ValidMaint har utvecklats för att kartlägga kunskaperna hos underhållstekniker.

ValidMaint innehåller ca 3 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett svar är rätt medan övriga svar är nästan rätt.

Frågorna är baserade på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Certifieringen kan ske med flera deltagare samtidigt, eftersom frågor och svar fördelas slumpmässigt till varje deltagare. Den genomförs som en heldagstentamen.

Tentamenstillfällen

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför Certifiering av Underhållstekniker två gånger per år. Nästkommande tentamen är:

Den 26 mars 2021, din anmälan ska vara oss tillhanda senast den 11 mars 2021 

Ladda ned och fyll i anmälningsblanketten nedan och skicka in den via mejl till; kansli@svuh.se.

Kontakta kansliet gällande frågor om anmälan och tentamen, tel.: 08-664 09 25.

Rekommenderade utbildningsleverantörer

Läs mer i vår dataskyddspolicy om hur vi hanterar personuppgifter.