Gästblogg

Svensk industri har under lång tid brottats med svårigheter att rekrytera rätt kompetens. I Teknikföretagens nyligen utföra kartläggning av kompetensbehov framkom det att 8 av 10 teknikföretag har kompetensbrist inom minst ett område, och efterfrågan speciellt inom hållbar produktion, digitalisering och automation är stor[1]. Kompetensbristen är,...

Här kommer ni ha möjlighet att läsa våra gästers blogginlägg om aktuella ämnen inom underhållsbranschen. Om du arbetar med underhåll och vill skriva ett inlägg här på vår blogg är du välkommen att kontakta oss. Vi vill med denna blogg bidra med att sprida kunskap, upplysa om viktiga ämnen och få andra inom branschen att ta del av aktuella händelser...