Tävlingar
Ange undertext här

Sista anmälningsdag är 31 december

Årets Underhållsledare

Årets underhållsledare utses av Vetenskapliga rådet.

Urvalskriterierna är baserade på hur underhållet är organiserat inom företaget samt hur väl underhållschefen har infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.


Årets Examensarbete

Riksorganisationen Svenskt Underhåll utlyser varje år en tävling inom kategorin Årets examensarbete inom underhåll och driftsäkerhet.

Syftet är att stimulera högre studier, projektarbeten och forskning inom området Teroteknologi där underhåll, driftsäkerhet, livscykelekonomi och Asset Management ingår.


Stora Produktivitetspris

Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. 

Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i                                                                         ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll                                                               samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.


Maintenance Champions League

Maintenance Champions League är en tävling i underhållskunskap som genomförs i samband med Underhållsmässan den 10-13 mars 2020. Lagen som tävlar ska bestå av två personer från varje representerat företag. Deltagandet i tävlingen är kostnadsfritt.

Varje match består av ett antal flervalsfrågor, vilka baseras på den europeiska specifikationen från EFNMS för underhållsteknikers kunskaper. Tävlingen startar med en kvalificering och kvartsfinaler den 11 mars. Semifinaler, final och prisutdelning sker den 12 mars.

Det vinnande laget får ett vandringspris och ett kostnadsfritt deltagande för två personer på valfri konferens under innevarande år som anordnas av Svenskt Underhåll.

Anmäl ert lag via formuläret: