Kompetensutveckling

Syftet med denna kommitté är att aktivt påverka utvecklingen av kompetens inom underhåll och driftsäkerhet genom utformning av utbildningsplaner och kursinnehåll.

Utbildningsbehov såsom kunskapskrav, lärarkompetens, studieplaner, studietider, elevantal, etc. förmedlas till universitet, högskolor, yrkeshögskolor, gymnasier och organisationer samt privata utbildningsleverantörer.

Kunskapstester för att kartlägga befintlig kompetens sker i form av så kallad validering via det egenutvecklade valideringsverktyget ValidMaint. Kommittén ansvarar både för förvaltningen, kvalitetssäkringen och utvecklingen av valideringsverktyget.

Genom att ha validerat sina kunskaper och färdigheter samt uppfyllt uppsatta krav kan en person ansöka om ett certifikat via en europeisk certifiering inom underhåll.

Kommittéledaren Ingemar Andréason säger att "vi måste skapa en bra grund för att klara av att tillgodose morgondagens behov. En hög kompetens inom både automation och underhåll är viktigt för att klara av att underhålla den nya tekniken. Det handlar även om hur vi skapar ett relevant underlag för rekrytering till industrin samt utbildningsleverantörerna.

Det är en spännande blandning av ämnen som vi kommer ta upp kring hur vi skapar en ökad kompetens inom underhållet, från operativ till strategisk nivå. Vi kommer även att se över hur vi kan bidra till att fler söker sig till underhållsbranschen och söker till underhållsutbildningar samt stötta utbildningsleverantörerna med relevant underlag. 

Välkommen att delta!

Genom att delta i kommittéarbetet har du en unik chans att utforma arbetet och bidra till dess utveckling för att skapa framtidens kompetens inom underhåll. Vi tror att du brinner för området och har en god insikt om de utvecklingsmöjligheter som finns.

Välkommen till kommittén Kompetensutveckling!