Om EFNMS

European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, bildades år 1970 av de fem riksorganisationerna inom underhåll i Frankrike, Storbritannien, Holland, Norge och Sverige. För närvarande är det 24 europeiska länders riksorganisationer som är medlemmar.

EFNMS anser att underhåll är av största vikt för produktion och handel, för miljö och för hälsa och säkerhet. EFNMS är en paraplyorganisation för de ideella riksorganisationerna i Europa.

 • EFNMS verksamhet ska genomsyras av: 
 • Neutralitet
  Genom att finnas till för underhållsverksamheten i Europa och i varje land och inte för personliga eller företagsintressen
 • Oberoende
  Genom att vara oberoende av all politisk och finansiell koppling
 • Bidrag
  Genom att aktivt bidra för att de gemensamma målen för EFNMS medlemmar ska nås
 • Öppenhet
  Genom att vara villig att samarbeta med organisationer över hela världen

EFNMS' General Assembly (Generalförsamling) är det högsta beslutande organet i EFNMS och består av en representant från var och en av de 24 medlemsorganisationerna.

Det operativa arbetet leds av en ordförande (Chairman), som har hjälp av en styrelse (Board of Directors). Det är General Assembly som utser ny ordförande, som innehar ämbetet under en tvåårsperiod.

Det internationella nätverket omspänner hela världen genom att EFNMS är medlem i GFMAM - Global Forum on Maintenance and Asset Management, där motsvarigheter till EFNMS från de andra världsdelarna är medlemmar.

Vartannat år arrangerar EFNMS den internationella kongressen EuroMaintenance i något av medlemsländerna.