Dataskyddspolicy

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Svenskt Underhåll AB (556917-2884) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Svenskt Underhåll på olika sätt så kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina kontaktuppgifter:

 • Du engagerar dig i föreningens ideella arbete.
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, t. ex hemsida, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du deltar på våra seminarier, workshops, konferenser eller mässor.
 • Du skriver tentamen för European Expert in Maintenance Management eller European Maintenance Technician Specialist.
 • Inköp av litteratur.
 • För fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För marknadsföringsändamål eller kundservice lagrar vi följande uppgifter:
Företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-post.

Lämnar vi ut uppgifterna till tredje part?

Ja, för medlemmar så lämnar vi ut uppgifterna till tredje part för att kunna uppfylla våra avtal för våra medlemmars räkning. Vi lämnar ut uppgifter tex. vid tillfällen då vi anlitar ett eventbolag.

Kan jag få mina uppgifter borttagna?

Ja, du kan få alla dina uppgifter borttagna. Det är bara att kontakta vårt kansli på kansli@svuh.se.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Dina uppgifter finns kvar i våra register så länge du är medlem och efter det som längst 1 år.

Avtal och rättslig förpliktelse

Om du exempelvis är medlem i Svenskt Underhåll är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan även handla om annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och/eller sekretesslagen, som kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse

I vissa fall har Svenskt Underhåll ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

 • Marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare.
 • Genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar.
 • Förbättra och analysera hur våra sociala plattformar fungerar.
 • Administrera ditt ideella arbete.
 • Behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar.
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser samt.
 • Kommunicera förändringar i Svenskt Underhålls villkor och policydokument.

Samtycke

I de fall som du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som SVUH har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra i dina personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter.

Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot vår hantering av personuppgifter.

Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande och dataportabilitet funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till:
Svenskt Underhåll AB, Gustavslundsvägen 143, 161 57 Bromma eller via e-post till: kansli@svuh.se

Du har rätt och möjlighet att vända dig med dina klagomål till Datainspektionen avseende hanteringen av dina personuppgifter: www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/