Leverantörsguiden

ABUS Kransystem
ABUS Sverige är en av Sveriges ledande leverantörer av standardiserade lyftanordningar. Försäljning och service sköts av fristående återförsäljare, ca 130 personer varav 75 är servicetekniker, fördelat på 25 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. ABUS programsortiment erbjuder bl.a. traverskranar upp till 120 ton, kättingtelfrar upp till 4 ton, lättraverssystem, svängkranar och lättportalkranar.
KontaktTony Wittgren,
 054-55 56 50info@abus-kransystem.sewww.abus-kransystem.se

AFRY
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. I vår roll kombinerar vi olika teknologier för att skapa utveckling och hållbara lösningar för våra kunder. Vi är 17 000 experter inom infrastruktur, industri och energi med en bredd av tjänster. Med lång erfarenhet inom industriellt underhåll vet vi vad som krävs för ett professionellt underhåll med fokus på ökad driftsäkerhet.
Kontakt: Jens Bergfors,
010-505 10 78, jens.bergfors@afry.com, www.afry.com

Bauer Watertechnology Systems
Bauer Watertechnology Systems erbjuder beprövat & kostnadseffektivt vattenbehandlingssystem för tappkallvatten-, tappvarmvatten-, värme- & kylsystem & industrivattensystem för att bibehålla sin energieffektivitet & regleringsförmåga. Systemet förlänger livscykeln för rörsystem & alla dess ingående komponenter, samtidigt som det bidrar till lägre drift-, service-, underhålls-, energi- & reinvesteringskostnader.
Kontakt: Lars Hansson,
070-899 97 25, lars.hansson@bauer-wt-systems.se, www.bauer-wt-systems.se

Brandskyddslaget
Brandskyddslaget är Sveriges ledande brandskyddskonsulter som hjälper dig med brandskydd, riskhantering, brandlarm- och sprinklerprojektering. Tillsammans arbetar vi för att hitta nya lösningar som sparar tid, pengar och som framför allt skapar trygga miljöer och minimerar risker så att ingen människa eller byggnad kommer till skada. Vi är lyhörda och nyfikna samt har en nära dialog med dig som kund.
Kontakt: 
08-588 188 00, info@bsl.se, www.brandskyddslaget.se

Driftklart Syd
Driftklart är ett teknikkonsultbolag med ett flexibelt erbjudande som möter våra kunders behov i projekt och förvaltning inom energi, process och infrastruktur. Vi har en stor erfarenhet av planering och utförandet av drift- och underhållsarbete. I vårt arbete står säkerhet och hållbarhet högst på agendan. Vi erbjuder den bästa kompetensen till våra kunder där varje behov är unikt. Lika självklart som Driftklart.
Kontakt:
040-797 77, info@driftklart.se, www.driftklart.se

Easy-Laser
Vi erbjuder mät- och uppriktningsinstrument för tillförlitlig maskinuppställning och underhåll av roterande maskiner som axeluppriktning, remuppriktning och vibrationskontroll. Även brett sortiment av lasersystem för geometrisk mätning såsom rakhet, planhet, rätvinklighet, parallellitet och vågplan. Störst i branschen på lasermätsystem. Lång erfarenhet. Utveckling och produktion i Mölndal, Sverige.
Kontakt:
031-708 63 00, info@easylaser.com, www.easylaser.com

Enerco Engineering & Automation
Enerco EA är ett framåtriktat och kundfokuserat företag fullt med entreprenörskap. Vi jobbar med uppdrag som spänner hela vägen från idé till färdig helhetslösning. Vi har egen tillverkning och ett nätverk med erfarna leverantörer. Tillsammans med våra kunder vill vi med vår kompetens och säkerheten i fokus skapa framgång och långsiktighet för kunden genom att leverera innovativa och effektiva lösningar.
Kontakt: Hans Äng,
070-626 11 62, hans.ang@enerco.se, www.enerco.se

Hexagon Enterprise Asset Management (EAM)  

Hexagon Enterprise Asset Management (EAM) är en del av Hexagons Lifecycle Asset Intelligence-division. Vi hjälper kunder att konstruera, bygga och driva lönsammare, säkrare och mer hållbara industrianläggningar. Vi ger våra kunder ökade möjligheter att använda data, modernisera och digitalisera industriprojekt snabbare, öka produktiviteten och flytta fram positionerna kring hållbarhet.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 4,3 miljarder EUR.

Kontakt: Thomas Olsson, 073 327 52 61, thomas.olsson@hexagon.com

Idus
Vi på Idus hjälper våra kunder att stärka sin driftsäkerhet, motverka resursslöseri och tillämpa teknisk kompetens genom att göra rätt underhåll på rätt utrustning i rätt tid. Med Idus Underhållssystem får ni kontroll på er utrustning och verksamhet. Vi hjälper er att lyckas med ert förbättringsarbete och skapa ytterligare värde med digitalisering genom standardiserade lösningar för IoT och Industri 4.0.
Kontakt: Annette Larsson, 070-657 48 88, annette.larsson@idus.se, www.idus.se

Intertechna
Intertechna jobbar med produkter, system och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, hitta snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar samt skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll. Helt enkelt bidra till en nollvision mot haverier.
Kontakt: Janne Persson, janne.persson@intertechna.se, www.intertechna.se

INOMEC Lyftuthyrning

Sveriges största uthyrare av lyftprodukter, vinschar och linjeutrustning. Vår långa erfarenhet gör att vi kan ge er råd och säkerställa att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb. Vår kontrollerade utrustning säkerställer dessutom att ni uppfyller gällande legala krav. Att hyra utrustning kostar oftast en bråkdel av vad det gör att äga den själv.

Kontakt: Andreas Rehn, 072-4024815, andreas@inomec.se, www.inomec.se

isMobile
isMobile är ett svenskt programvarubolag grundat år 2000. Våra lösningar förenklar och optimerar serviceorganisationers fältarbete genom en uppdaterad helhetsbild, resursstyrning och en inbyggd flexibilitet som hanterar förändringar i realtid och över tid. IsMobiles programvaruplattform anpassas efter kundens behov och ger fullt stöd till planerare, fälttekniker, underleverantörer och slutkund.
Kontakt: Johan Ekblom,
070-601 50 89, johan.ekblom@ismobile.com, www.ismobile.com

MaintMaster
MaintMaster är den ledande leverantören av underhållssystem i Sverige. Vi vill förändra vardagen för alla inom underhåll med ett verktyg som användarna själva kan anpassa för alla deras processer, vilket ger dem kontroll och maximerar resultatet. Det är viktigt eftersom underhåll har en avgörande roll för hållbar, säker och effektiv produktion.
Kontakt: Henrik Hagdorn,
031-712 66 24, henrik.hagdorn@maintmaster.com, www.maintmaster.com

MLT - Maskin & Laserteknik
Med en branschledande kompetens inom industriell mätteknik erbjuder vi applikationsoberoende tjänster och innovativa produkter för att underhålla och effektivisera industriella processer. Vi kallar det produktiv mätteknologi! Vi har idag skapat oss en unik plats och stark position inom våra nuvarande fem affärsområden; Condition Monitoring, Alignment, Balansering, 3D scanning och Inline metrologi.
Kontakt: Christoffer Eriksson,
070-910 85 05, christoffer.eriksson@mlt.se, www.mlt.se

Novacura
Låt er personal fokusera på vad de gör bäst och ge dem stöd oavsett vad de arbetar med eller var de befinner sig. Med Novacura Flow förändrar vi komplexa behov till enkla och mobila lösningar för er verksamhet. Vi är specialister på affärssystem och underhållssystem samtidigt som vi använder vår egen plattform Novacura Flow för att skapa lösningar inom mobilitet, integration och samarbetsportaler.
Kontakt: Östen Westman,
072-396 66 10, osten.westman@novacura.se, www.novacura.com

Pichano
Pichano är ett fullserviceföretag som utför uppdrag inom verkstad, underhåll och bygg. Främst arbetar vi med kunder inom branscherna papper, massa, kemi, stål, biobränsle och vattenkraft. Med lokal närvaro, regional styrka och lång branscherfarenhet tar Pichano helhetsgreppet även om större projekt. Vi strävar alltid efter att öka våra kunders effektivitet, nu och i framtiden. 
Kontakt: 026-54 56 00, info@pichano.se, www.pichano.se

Qestio
Qestio erbjuder konsulttjänster inom produktions- och underhållsutveckling, beställarstöd, processdesign samt projekt- och förändringsledning. Vi brinner för produktions- och underhållsfrågor och vår mission är att hjälpa till att skapa en hållbarare industriproduktion. Våra värderingar vilar på en övertygelse om att tillsammans kan vi göra mer.
Kontakt: Fredrik Karlsson,
070-28 90 500, fredrik@qestio.se, www.qestio.se

Relianeering
Relianeering är ett innovativt kunskapsbaserat företag med år av erfarenhet från en komplex värld av maskinkunskap och driftsäkerhet. Vi är ett konsultbolag med samlad erfarenhet och nya tankegångar för nästa generations ingenjörer. ReSES.net programmet är baserat på att samla vibrationsdata och leverera maskinstatus, upptäcka felorsaker och ge rekommendationer om hur man minimerar risken av maskinhaveri.
Kontakt: Helmut Salsland,
070-537 28 64, helmut.salsland@relianeering.com, www.relianeering.com

Rimini Riskhantering
Rimini Riskhantering är ett innovativt företag som utvecklar metoder och hjälpmedel för förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet. En stor del av verksamheten är inriktad på risker kring underhålls- och servicearbeten. Vår produkt "Riminiappen" är det mest moderna och användarvänliga verktyget för riskbedömning som finns på marknaden idag. Det är ett interaktivt verktyg för riskbedömning via smartphones.
Kontakt: Bengt Jönsson,
070-865 66 90, bengt@riminiapp.se, www.riminiapp.se

Trans-Auto
Trans-Auto är Premium Partner för flertalet av marknadens starkaste produktprogram avseende hydraulik, in- och offlinefiltrering, mätinstrument för hydraulik, oljekylare, oil condition monitoring, smarta sensorer, tryck-, temp-, flöde-, nivågivare och trådlösa system etc. I vår portfölj finns välkända Dana Brevini, Bühler technologies, Hydrotechnik, Filtertechnik, Tan Delta, AKG, Filtration Group, m.fl.
Kontakt: John Kjerrman,
08-554 240 00, john.kjerrman@transauto.se, www.transauto.se

Viking Analytics
Viking Analytics möjliggör digital transformering för process- och tillverkningsindustri. Med vår programvara MultiViz kan användare snabbt förbereda, analysera och bearbeta tillverkningsdata. Vi ger organisationer möjlighet att samla expertkunskap och bygga skalbara, tillförlitliga och smarta digitaliseringslösningar för optimering, förutsägbart underhåll, upptäcka avvikelser eller digitala AI-operatörer.
Kontakt: Stefan Lagerkvist,
070-990 12 22, info@vikinganalytics.se, www.vikinganalytics.se

XEAM
Vi erbjuder konsulttjänster inom systemstöd för hantering och optimering av anläggningstillgångar inom bl.a. energi, tillverkning, telekom och transport. Vi erbjuder expertis inom underhåll och tillhörande processer samt dokument- och anläggningshantering för er som använder IFS Applications som stöd för affärsprocessen. Vi bistår även med expertis kring installationer samt uppgradering och drift av affärssystem.
Kontakt:
info@xeam.se, www.xeam.se

Ytskyddsakademien
Renovering, ytskydd och förstärkning av metall och betong är ett komplext arbetsområde. För att kunna öka livslängden på utrustningar och konstruktioner har vi engagerat över 100 kunniga personer som var och en har minst 20 års erfarenhet vilket borgar för bästa möjliga rådgivning och support. Våra utbildningar ökar kunskapen inom renovering och ytskydd samt att använda rätt Produkt på rätt Plats i Tid.
Kontakt: Tommy Thörn,
070-657 57 88, tommy.thorn@ysa.emailwww.ytskyddsakademien.se