Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM)

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området Säkerhet, hälsa och miljö för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Här arbetar vi inom olika områden för att på sikt skapa en säker och hälsosam arbetsplats för underhållspersonalen samt påverka miljön utifrån ett underhållsperspektiv.

I detta arbetet ingår även att bevaka vad som händer i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kommitté inom detta område, samla aktuell internationell och nationell information samt bevaka de lagar och bestämmelser som påverkar underhållsrelaterad säkerhet, hälsa och miljö.

Det kommer att bli en spännande blandning av ämnen som kommer tas upp kring hur vi skapar en bättre framtid, både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Vi kommer även att se över hur underhållet påverkar den hållbara utvecklingen.

Kommittéledaren Maria Brus Lundell från Scania Industrial Maintenance säger att "vi behöver lägga en bra grund för det framtida arbetsmiljöarbetet och skapa säkrare arbetsplatser där människor trivs. Hur kommer exempelvis underhållsarbetet att se ut i framtiden med mer ny tekniken? Det kommer även att handla om hållbart underhåll och vad vi behöver göra tillsammans för att nå framgång."

Välkommen att delta!

Genom att delta i kommittéarbetet har du en unik chans att utforma arbetet och bidra till dess utveckling för att skapa framtidens kompetens inom underhåll. Vi tror att du brinner för området och har en god insikt om de utvecklingsmöjligheter som finns.

Välkommen till kommittén Säkerhet, hälsa och miljö!