Kommittéer
Ange undertext här

Kompetensutveckling

Syfte

Säkerställa att rätt underhållskompetens finns tillgänglig för svenskt näringsliv.

Ta del av kommitténs material här (inloggning krävs)

Kommittéledare: Ingemar Andréason

Standardisering

Syfte

Att medlemsföretagen får nytta i standardiseringsarbete med hjälp av den kunskap som vi besitter och utvecklar map standards för underhållsområdet. Nyttan är kvantitativ och kvalitativ.
Deltagande i TK113 map utveckling och uppdatering av standards.

Kommunikation av SS-EN standards mha av återkommande workshops. Erfarenhetsåterföring från workshops med medlemmar och svuh kompetens. 

Kommittéledare: Kristian Wendt, Vattenfall

Framtidens underhåll

Syfte

Vi ska beskriva hur vi arbetar tex 2025 och vilka stöd vi har då. Kan tänkta att vi visualiserar detta med en underhålls vision/strategi som blir tillgänglig bara för medlemmar.
I en alltmer komplex värld, där maskiner och tjänster blir alltmer avancerade, kraven högre, arbetskraften mer internationell, lojaliteten till arbetsgivaren allt mindre, behöver kunskapsspridningen och kunskapsökningen hela tiden förbättras. Svenskt Underhålls nav för dessa diskussioner.

Kommittéledare: Conny Ohlson, Stockholm Vatten och Avfall 

Säkerhet, hälsa och miljö

Syfte

Sprida kunskap inom området, dela med sig av goda exempel.

Ge information om nya krav.

Ha Workshops och studiebesök inom definierade frågor.


Kommittéledare: Maria Brus Lundell,
Scania Industrial Maintenance AB

Maintenance Assessment

Syfte

Sprida kunskap om hur nyckeltal kan användas för att stärka och förbättra medlems-företagets konkurrenskraft och lönsamhet genom hög kvalitet på underhålls-verksamheten. Välja, utvärdera och påverka innehållet i aktuella standarder som EMAC använder samt via feedback från SVUHs medlemmar utvärdera vad som fungerar eller inte fungerar samt saknas. 

Kommittéledare: Lars Jansson, OKG

Kontakta oss på info@svuh.se för att komma i kontakt med kommittéerna