Kommittéer
Ange undertext här

Säkerhet, hälsa och miljö

Maintenance Assesment

Kontakta oss på info@svuh.se för att komma i kontakt med kommittéerna

Kommittéer

Kompetensutveckling

Säkerställa att rätt underhållskompetens finns tillgänglig för svenskt näringsliv.

Kommittéledare:

Ingemar Andreasson
Medverkande från styrelsen:
Maria Brus Lundell - Scania,
Kristian Wendt - Vattenfall AB,

Mia Ilkko - Trivalo AB 

Standardisering

Framtidens Underhåll

Vi ska beskriva hur vi arbetar tex 2025 och vilka stöd vi har då. Kan tänkta att vi visualiserar detta med en underhålls vision/strategi som blir tillgänglig bara för medlemmar.
I en alltmer komplex värld, där maskiner och tjänster blir alltmer avancerade, kraven högre, arbetskraften mer internationell, lojaliteten till arbetsgivaren allt mindre, behöver kunskapsspridningen och kunskapsökningen hela tiden förbättras. Svenskt Underhålls nav för dessa diskussioner.

Att medlemsföretagen får nytta i standardiseringsarbete med hjälp av den kunskap som vi besitter och utvecklar map standards för underhållsområdet. Nyttan är kvantitativ och kvalitativ.
Deltagande i TK113 map utveckling och uppdatering av standards.
Kommunikation av SS-EN standards mha av återkommande workshops. Erfarenhetsåterföring från workshops med medlemmar och svuh kompetens. 

Kommittéledare:
Kristian Wendt, Vattenfall
Medverkande från styrelsen:
Lars Jansson - OKG AB
Johan Lundell - Nodd AB

Sprida kunskap inom området, dela med sig av goda exempel.

Ge information om nya krav.

Ha Workshops och studiebesök inom definierade frågor.

MAINTENANCE ASSESMENT

Sprida kunskap om hur nyckeltal kan användas för att stärka och förbättra medlems-företagets konkurrenskraft och lönsamhet genom hög kvalitet på underhålls-verksamheten. Välja, utvärdera och påverka innehållet i aktuella standarder som EMAC använder samt via feedback från SVUHs medlemmar utvärdera vad som fungerar eller inte fungerar samt saknas.