Utbildningsportal

Högskoleutbildningar

Underhållsingenjör inom processteknik - 400 YH-poäng
Som underhållsingenjör inom industrin kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll, analysera och tolka mätvärden, bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag, läsa och tolka ritningar, veta hur driften går till samt ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas.

Underhållstekniker inom processindustrin - 420 YH-poäng
Utbildningen är inriktad mot det europeiska certifikatet (EFNMS) vilket gör att du blir eftertraktad i hela Europa. Vi erbjuder även alla våra studenter ett Europass, vilket är en engelsk översättning av de kunskaper du införskaffat under utbildningens gång. Hittills har över 90% av studenterna som gått utbildningen fått jobb.

Automationstekniker

En gemensam nämnare för många av Sveriges industriföretag är arbetsgivarnas stora efterfrågan på underhållstekniker med automationskompetens. Industriföretagen täcker in flera olika branscher i små och stora verksamheter; till exempel livsmedel, läkemedel, kemiska processer och fordonstillverkning. Effektivisering är ett av företagens främsta konkurrensmedel och underhållsteknikernas roll för driftsäkerheten är central.

Servicetekniker, inriktning life science – 400 YH-poäng
För att forskning ska kunna bedrivas behövs all typ av analys och medicinska instrument som behöver underhåll och service. Är du intresserad av högkvalificerad teknik och tycker om att arbeta med människor i spännande miljöer kan denna utbildning vara för dig! Utbildningen varvar undervisning med laborationer, självstudier, grupparbeten, LIA (lärande i arbete) och studiebesök. 

Under­hålls­tek­niker inom el och automation - 420 YH-poäng

En utbildning för dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade underhållstekniker och möjligheterna för ett utvecklande jobb är goda. Framtidens industri är i allt högre grad automatiserad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och automation. Som underhållstekniker är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri.

Distansutbildningen Underhållsingenjör Smart Maintenance – 400 YH-poäng

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med hållbara och energieffektiva lösningar inom industrin? Utbildningen underhållsingenjör Smart Maintenance passar dig som vill arbeta med att underhålla och effektivisera maskiner och teknik inom industrin. Utbildningen fokuserar på underhåll, energieffektivitet och hållbar teknik för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Smart Maintenance handlar om smarta lösningar inom underhåll. Något som branschen efterfrågar allt mer.

Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri - 315 YH-poäng
Denna utbildning inom underhållsteknik riktar sig mot både el och mekanik och ger dig kompetens inom båda områdena. Efter avslutad utbildning kommer du att vara en multikompetent underhållstekniker. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar.

Högskoleingenjör Industriell Teknik och Produktionsunderhåll – 180 hp

Industrins övergång till mer miljövänliga och digitala produktionsprocesser ligger till grund för den här utbildningen, som bygger kompetens på högskoleingenjörsnivå inom drift- och underhåll, automation och hållbarhet med fokus på industriell produktion. Som högskoleingenjör med underhållskompetens har du en unik möjlighet att bidra till industrins omställning för att uppnå en mer hållbar produktion samt en smidig införsel av nya teknologier kopplat till Industri 4.0. Programmet har utvecklats i nära samarbete med ledande företag som Scania och AstraZeneca, vilket ger dig en unik möjlighet att arbeta med verkliga projekt och utmaningar som industrin står inför. Under utbildningen får du bland annat lära dig om modern underhållsplanering och förebyggande underhåll med hjälp av sensorer och AI-analys, automationsteknik och digitalisering samt hållbarhet i industriell produktion.

Högskoleingenjör Underhållsteknik - 180 hp
Målet med underhåll är att hålla fungerande tekniksystem fria från fel, förbättra driftsäkerheten och att nyttja resurserna maximalt vilket bidrar till ökad lönsamhet och en långsiktig hållbar utveckling. Som högskoleingenjör i underhållsteknik kommer att kunna arbeta med att utforma underhållsstrategier, utveckla underhållsplaner eller planera drift- och underhållsaktiviteter inom många olika branscher.


Industrianpassade utbildningar

Att leda och utveckla underhållet
Utbildningen ger ökad förståelse för hur ett modernt underhåll bedrivs, där traditionella underhållstekniker möter den nya teknologin. Målet är att ge en förståelse för vilka krav som ställs på dagens och morgondagens underhållsledare och hur underhållsorganisationen formas utifrån detta. Utbildningen är uppdelad på fyra block där föreläsningar varvas med diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar.

Utbildning till specialist som underhållstekniker
Utbildningen ger dig förutsättningar att utifrån ett industriellt perspektiv bidra till utveckling av underhållsarbetet. Du utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhåll, vilket förser dig med nya tankesätt för att kunna jobba självständigt och strategiskt. Därigenom skapar du möjligheter att i din professionella roll bidra till utveckling och implementering av underhållsstrategier. 


Underhållsansvarig
Som underhållsansvarig är ditt fokus att genom ett inspirerat ledarskap skapa motivation för ett modernt förbättrings- och underhållsarbete och standardiserade arbetssätt. Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för underhållet eller vill söka en sådan tjänst. Efter fjorton välplanerade dagar har du fått goda kunskaper om metoder för driftsäkerhet, underhållsekonomi och standardiserade arbetssätt.

Underhållstekniker
Det mest kostnadseffektiva underhållet är det som utförs i rätt tid och på rätt sätt med rätt resultat. Det låter enkelt i teorin, men är svårare i praktiken. Därför kan denna utbildning för underhållstekniker vara en av de bästa investeringarna för företaget. Att kompetensutveckla dig som underhållstekniker är ett effektivt sätt att bidra till driftsäkra produktionsprocesser och långsiktig lönsamhet.


Värdeskapande Underhåll

Kursprogrammet riktar sig till dig som är eller vill bli ledare inom underhåll. Det är en underhållsutbildning som skärper din blick för underhållets påverkan på företagets lönsamhet och produktivitet. Utbildningen består av fyra block som består av en blandning av lärarledda och webbaserade moment. I varje block varvas teori med eget arbete som ger nödvändiga kunskaper och färdigheter för framtiden. 


LCP-programmet
LCP-programmet är den ledande utbildningen inom underhåll som hjälper industrin att uppnå en högre driftsäkerhet och effektivisering. En blandning av väl sammansatta utbildningsdagar och industriprojekt skapar en unik utbildning där gruppen är väl sammanhållen och kan utbyta erfarenheter med varandra. Den avslutande delen ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt.


Nyttiga länkar till utbildningar och kurser inom underhåll,
underhållsteknik och driftsäkerhet