Certifierad underhållsledare

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av en tentamen, som baseras på de teoretiska kunskapskrav som har fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

En utvald grupp med representanter från industrin och akademier sätter samman tentamensuppgifterna.

Tentamensuppgifterna är utformade så att vissa kräver beräkningar, andra kan vara av typen flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver mer utförliga beskrivningar.

En EFNMS-representant från ett annat europeiskt lands riksorganisation genomför en kvalitetsgranskning av tentamen och kontrollerar svårighetsgraden.

Tentamen sker under en heldag. Den som är anmäld till tentamen får mer detaljerad information om lokal, tider etc. i god tid innan tentamenstillfället.

Vid tentamen finns representanter från Svensk Underhåll och en extern EFNMS-kontrollant.

Tentamenstillfällen

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållsledare två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs: 

24 mars 2022

OBS! Anmälan ska vara oss tillhanda senast 10 mars. Detta datum gäller om rådande omständigheter tillåter sammankomster som uppfyller våra krav för genomförandet. Alla anmälda kommer att hållas informerade.

Ladda ned och fyll i anmälningsblanketten nedan och skicka in den via mejl till; kansli@svuh.se.

Kontakta kansliet gällande frågor om anmälan och tentamen, tel.: 08-664 09 25.

Rekommenderade utbildningsleverantörer

Läs mer i vår dataskyddspolicy om hur vi hanterar personuppgifter.