Certifiering av Underhållsledare
Ange undertext här

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av ett skriftligt prov som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

En särskilt utvald grupp inom Svenskt Underhåll (representerande både industri och akademier) har sammansatt tentamensuppgifterna.

Tentamensuppgifterna är utformade så att vissa kräver beräkningar, andra kan vara av typen flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver utförliga beskrivningar.

En representant från ett annat europeiskt lands riksorganisation kvalitetsgranskar tentamen och kontrollerar svårighetsgraden på uppgifterna.

Certifieringen sker som en skriftlig tentamen under en hel dag. Den som är anmäld till tentamen får mer detaljerad information om lokal, tider etc. i god tid innan tentamenstillfället.

Vid tentamen finns representanter från Svensk Underhåll och en extern kontrollant från ett europeiskt lands underhållsförening.

Certifieringstillfällen

Svenskt Underhåll genomför certifiering av Underhållsledare vid två tillfällen årligen. Nästkommande certifieringstillfälle är: 

1 oktober 2020, sista anmälan 17 september

Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den till kansli@svuh.se

Frågor gällande anmälan, kontakta kansliet
Tel: 08-664 09 25

Utbildningsleverantörer