Ange undertext här

EFNMS Certifiering av Underhållsledare 

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av ett skriftligt prov, en tentamen, som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

En utvald grupp inom Svenskt Underhåll med representanter från industrin och akademier sätter samman har sammansatt tentamensuppgifterna.

Tentamensuppgifterna är utformade så att vissa kräver beräkningar, andra kan vara av typen flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver utförliga beskrivningar.

En representant från ett annat europeiskt lands riksorganisation kvalitetsgranskar tentamen och kontrollerar svårighetsgraden på uppgifterna.

Certifieringen sker som en skriftlig tentamen under en hel dag. Den som är anmäld till tentamen får mer detaljerad information om lokal, tider etc. i god tid innan tentamenstillfället.

Vid tentamen finns representanter från Svensk Underhåll och en extern kontrollant från ett europeiskt lands underhållsförening.

Tentamenstillfällen

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför Certifiering av Underhållsledare två gånger per år. Nästkommande tentamen är: 

Den 25 mars 2021, din anmälan ska vara oss tillhanda senast den 11 mars 2021

Ladda ned och fyll i anmälningsblanketten nedan och skicka in den via mejl till; kansli@svuh.se.

Kontakta kansliet gällande frågor om anmälan och tentamen, tel.: 08-664 09 25.

Rekommenderade utbildningsleverantörer

Läs mer i vår dataskyddspolicy om hur vi hanterar personuppgifter.