Underhållsdagarna 2020

Inhämta nya kunskaper, utbyt erfarenheter och knyt nya kontakter med andra inom underhållsbranschen!

Den 15-16 mars 2021 samlas återigen underhållsbranschen för två inspirerande och lärorika dagar. I samarbete med branschtidningen U&D ger vi Underhållsdagarna 2020!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet - från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Vi kommer bland annat få ta del av intressanta föredrag om underhållets betydelse för framtidens produktion, vikten av beställarkompetens, kvalitetssäkrat underhåll, digitala tvillingar och AI för ökad driftsäkerhet. Vi bjuder på lunch, fika och en gemensam middag där det finns goda möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegorna i branschen.

OBS! Med anledning av den pågående pandemin och den stora osäkerheten kring regeringens nya riktlinjer avseende större arrangemang medför har vi valt att flytta fram Underhållsdagarna 2020 till den 15-16 mars 2021.

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer om Underhållsdagarna och anmäl dig via denna länk.

Samarbetspartner: