Välkommen till Underhållsdagarna i november 2022!

Den 16-17 november 2022 samlar vi återigen underhållsbranschen för en inspirerande och lärorik konferens. Innehållet och den höga kvaliteten är självklart på topp med spännande föredrag från olika områden inom underhåll. Ta möjligheten att ta reda på vad som är på gång inom branschen!

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktionen, underhållet och logistiken. Den nya tekniken förändrar dessutom hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om området underhåll och driftsäkerhet - från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Vi kommer att få ta del av  intressanta föredrag om bland annat underhållets betydelse för företagets lönsamhet, vikten av standardisering, säkerhet inom underhåll och hur vi effektivt kan hantera data samt hur den nya tekniken kan användas för att öka driftsäkerhet.

Vi bjuder dessutom på en mötesplats där det finns goda möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegorna i branschen.

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer om programmet här - länk.