UNDERHÅLLSDAGARNA UTVECKLAS
och tar nästa steg på Epicenter i centrala Stockholm 2023

Nu ökar vi takten i vårt arbete och utvecklingen av Underhållsbranschen!
För ett upplyst och effektivt underhåll. Och för underhållsarbetets betydelse i den kraftfulla omställningen som pågår i svenska företag och i samhället. 

Ett arbete som det är prioriterat att ha fokus på – Investeringar i det strategiska underhållet är en av de viktigaste funktionerna för driftsäkerhet, hållbarhet, effektivisering och ökad lönsamhet. Detta bygger en starkare bransch – Något vi bäst gör tillsammans! 

2023 tar Underhållsdagarna ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet i en föränderlig tid som vi lever i. Såväl på strategisk nivå som operativ nivå. 

Under två halvdagar samlas Underhållsbranschen för en engagerande konferens, där vi lär av varandra och får till möten mellan publik och föreläsare.
Att mötas är viktigt, det leder till nya kunskaper och erfarenheter med utvecklande samarbeten och nätverkande. 


Varmt välkomma den 15 – 16 november! 

www.underhallsdagarna.se  

Samarbetspartner