Var med och påverka!

18.02.2021

Vår viktigaste roll som nationell branschorganisation är att kontinuerligt utveckla underhållet i Sverige och samla underhållsbranschen. Detta sker i samverkan med våra medlemmar och det grundläggande syftet är att öka driftsäkerheten inom svenskt näringsliv.

Genom att vi tillsammans visar vägen och ser till att allt fler inser att underhåll skapar värde kan vi åstadkomma så mycket mer! Vi skapar en gemensam bas för det framtida underhållet, vilket gör att ert arbete kommer att bli lättare.

En viktig del i föreningens arbete är att öka samverkan och bygga broar mellan våra medlemmar; anläggningsägare, akademier och leverantörer. Detta sker bland annat genom att samlas kring begreppet driftsäkerhet, vilket är kopplingen mellan underhållet och driften/produktionen inom företaget.

Kompetensutveckling, standardisering och nätverkande är tre centrala delar inom föreningen. Under våra 50 år som förening har vi kommit långt, men det finns betydligt mer att göra eftersom det handlar om en ständigt pågående förbättringsarbete. Nedan presenterar vi vad som är på gång inom dessa områden.

Kompetensutveckling

För att utveckla kompetensen krävs en bra plattform. Detta gör vi genom att definiera kvalifikationer för underhållspersonal på alla nivåer samt skapar och utvecklar verktyg för både validering av kompetenser och certifiering.

Detta sker bland annat via vårt europeiska projekt inom ramen för Erasmus+, där vi nu är vi inne i en fas med utveckling av nya valideringsfrågor. Basen för detta arbete är de nya yrkeskvalifikationerna för underhållspersonal som vi gemensamt har tagit fram inom projektet.

Yrkeskvalifikationerna är en vidareutveckling av EFNMS Body of Knowledge där de standarderna SS-EN 17007 - Underhållsprocesser och tillhörande indikatorer och SS-EN 15628 - Kvalifikationer för underhållspersonal är centrala för att skapa en tydlig struktur för kompetensutveckling.

Vår kommitté Kompetensutveckling arbetar nära industrin, akademier och privata utbildningsleverantörer för att skapa en gedigen plattform för livslångt lärande och utveckling av organisationer. Här är validering ett viktigt verktyg för att göra en bedömning av personalens kompetens. Valideringsverktyget ValidMaint innehåller nära 4 000 frågor och utvecklas löpande.

Sedan 1993 har vi årligen genomfört två tentamen för underhållsledare och sedan 2006 tentamen för underhållstekniker. Detta arbete fortsätter vi med och planen är att utöka med en tentamen för underhållsingenjörer.

Vi ser även över hur framtidens tentamen för underhållspersonal kan utformas för att bli ännu mer flexibla och anpassas till den nya tekniken, d.v.s. på sikt bli datorbaserade.

Standardisering

En viktig del för att stötta underhållsfunktionen är vårt gemensamma arbete med standarder och standardisering som vi gör tillsammans med SIS. En central del i detta arbete är att aktivt påverka utvecklingen av standarder och översättningen av dem. Detta sker inom SIS tekniska kommitté, SIS/TK 113.

Vi har sett att standarder på svenska är lättare att ta till sig och visionen är att alla CEN-standarder på sikt ska bli översatta. I dagsläget har vi varit med i arbetet med att översätta standarderna SS-EN 13306 - Underhållsterminologi och SS-EN 13460 - Underhållsdokumentation. Inom kort publiceras även den svenska versionen av standarden SS-EN 17007 - Underhållsprocesser.

Via våra workshops skapar vi en ökad förståelse för underhållsstandarderna och ger även konkreta tips på hur de kan implementeras och tillämpas på bästa sätt för att bidra till en förbättrad kommunikation inom företaget.

Vår egen standardiseringskommitté tar vid där SIS/TK 113 slutar, vilket innebär att skapa en ökad förståelse för vikten av att använda standarder och aktivt arbeta med standardisering. Vi tar fram relevant underlag och hjälper till med tolkningen av de befintliga standarderna för att underlätta detta arbete.

Handboken Några begrepp inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar ger en introduktion till underhållets terminologi, där viktiga begrepp förklaras, och är ett mycket bra stöd för att kunna tala samma språk. Med ca 1 000 sålda exemplar av den senaste utgåvan ser vi att det finns ett stort intresse inom svensk industri att ta del av innehållet i standarderna.

Nätverkande

Vi ser att nätverkande ger mervärde för föreningens medlemmar då det blir möjligt att utbyta erfarenheter och inhämta ny kunskap, vilket lägger grunden för den framtida underhållsverksamheten. 

Det finns många olika sätt att nätverka på, både fysiskt och digitalt och våra fysiska aktiviteter har tillfälligt ersatts av webbkonferenser. Med tiden kommer vi säkerligen att återgå till något mer normala förhållanden och fortsätter med vårt efterfrågade event, Underhållsdagarna som vi anordnar i samarbete med branschtidningen U&D.

Vi arbetar vidare med andra branschorganisationer som Ytskyddsakademien och Nordic Infracenter där vi skapar nya nätverk. Detta arbete kommer att utvecklas vidare för att kunna erbjuda ytterligare medlemsnytta.

Via mötesplatser som Underhållsmässan och EURO EXPO Industrimässor kan vi komma närmare våra befintliga och framtida medlemmar. Här skapar vi en spännande och givande dialog och kan även genomföra konferenser som Maintenance Summit och föredrag som Det ska vara lätt att göra underhåll rätt och Underhåll skapar värde.

Vi arbetar även med att vidareutveckla våra kommittéer där våra medlemmar kan delta för att tillsammans utveckla framtidens underhåll och därigenom öka driftsäkerheten inom svensk industri!

Torsten Ekström

Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management