Hög industriell kompetens är en förutsättning för överlevnaden av svenska företag. Därför är det av största vikt att alla parter tar sitt ansvar.

Det är fascinerande hur ordens betydelse påverkar oss. Hela tiden dyker det upp nya ord som ger en helt annan slagkraft än de som har funnits tidigare, men betyder egentligen samma sak.

Ett mycket populärt begrepp just nu är hållbarhet. Allt fler pratar om det, men vad innebär det och hur kan underhållet påverka hur bra vi lyckas med att nå hållbarhetsmålen?