Med anledning av den pågående pandemin och den stora osäkerheten kring regeringens nya riktlinjer avseende större arrangemang medför har vi valt att flytta fram Underhållsdagarna 2020 till den 15-16 mars 2021.

Nordic Infracenter och Svenskt Underhåll har inlett ett nära samarbete inom ramen för det treåriga samverkansprojektet Framtidens Järnväg.

Vi har några platser kvar till höstens tentamen inför EFNMS Certifiering av Underhållspersonal respektive Underhållstekniker.