Vi vill erbjuda så många som möjligt möjligheten att genomföra tentamen inför EFNMS certifiering av underhållspersonal. Därför har vi valt att flytta sommarens två tentamenstillfällen till hösten.