En process kan enkelt förklaras som ett avgränsat nätverk eller en kedja av länkade aktiviteter. Den beskriver mycket tydligt hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utföras.

Då vi vill erbjuda så många som möjligt möjligheten att delta på tentamen inför EFNMS certifiering av underhållsledare respektive underhållstekniker flyttar vi fram de två tentamenstillfällena till sommaren.