Kompetensmätning för långsiktig hållbarhet

31.01.2022

Kompetensmätning för långsiktig hållbarhet 

Det finns inga genvägar till högre tillgänglighet i underhållsarbetet. Ledningsmässigt måste kunnandet vara gediget och genomförandet vara väl förankrat i processen. Med avvägda och balanserade åtgärder. Förståelsen för processens olika system och funktioner med de kritiska momenten måste vara tillräcklig för att undvika överraskningar.

Den europeiska organisationen inom underhåll EFNMS med sina nationella underhållsorganisationer har under många år arbetat med att utveckla och sprida information om olika arbetssätt. Nu kommer validering med möjlighet till certifiering som ett logiskt arbetssätt att förbättra kompetensen.

Valideringen är öppen för alla att använda. EU har stöttat utvecklingen ekonomiskt.

Kvalifikationer

EU har utvecklat ett system för kvalifikationer, som beskriver vad som krävs för varje yrkesnivå.

Kvalifikationerna är indelade i olika steg så kallade EQF-nivåer. Dessa följer EU:s regler. I dag finns kvalifikationer för underhållsledare EQF 7, underhållsingenjör/planerare EQF 6, underhållstekniker EQF 5 samt på EQF 4 finns underhållsmekaniker, underhållselektriker och automationselektriker.

Dessa Kvalifikationer är detaljerade för att ge vägledning för utbildning och vara styrande för valideringen. I dag finns valideringsfrågor kopplade till de ämnen som finns registrerade i kvalifikationerna. Det är alltså ett omfattande arbete som gjorts för att styra underhållet mot framtiden.

Bästa sättet att bilda sig en uppfattning om innehållet i kvalifikationerna är att gå in på www.cemaint.eu Eftersom arbetet är internationellt är de skrivna på engelska.