Nya datum för tentamen

14.04.2021

Vi vill erbjuda så många som möjligt möjligheten att genomföra tentamen inför EFNMS certifiering av underhållspersonal. Därför har vi valt att flytta sommarens två tentamenstillfällen till hösten.

Omvärldsläget gör att vi inte kan garantera att tentamen kan genomföras i enlighet med gällande regler. Därför kommer tentamen för underhållsledare ges den 30 september 2021  och för underhållstekniker den 1 oktober 2021.

Mer information och anmälan finner ni via dessa länkar:

OBS! Sista ansökningsdag är den 16 september 2021.