Åtgärder för att minimera spridningen av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har vi på Svenskt Underhåll fått många frågor kring våra fysiska aktiviteter. Vi följer de riktlinjer som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten gällande den rådande situationen.

Med utgångspunkt från det förväntade samhällsansvar vi har och många företags reserestriktioner har vi valt att göra justeringar i vårt program, men väljer ändå att genomföra fysiska aktiviteter med hänsyn taget till Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Ta personligt ansvar för dig själv och din omgivning!
  • Håll avstånd (rekommendationen är minst en meter).
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta (så här gör du).
  • Använd handsprit om tvål och vatten saknas.
  • Hosta och/eller nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

I nära anslutning till de lokaler som vi genomför våra aktiviteter i finns det goda möjligheter att tvätta händerna och även tillgång till handsprit.