En process kan enkelt förklaras som ett avgränsat nätverk eller en kedja av länkade aktiviteter. Den beskriver mycket tydligt hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utföras.