Nyhetsbrev september

10.09.2021

Hösten är här!

Nu har höstens arbete dragit igång ordentligt!

De flesta har nu kommit tillbaka efter en välförtjänt semester och arbetet har dragit igång på allvar. Vi har en diger höst och vår framför oss. Vår styrelse arbetar tillsammans med kansliet med alla programpunkter och nyheter som ni kan läsa mer om nedan. Processen för att tillsätta en ny VD är i full gång och det är med glädje som vi ser att det finns så många som vill arbeta med oss.

Jag har märkt en ökad aktivitet i kontakter, dvs en otroligt mängd telefonsamtal om vad som händer och vad som är på gång. Industrisverige har verkligen börjat bubbla. Bristen på halvledare har pausat bilindustrin, där kanske man får tänka om lite. Pandemin har nog fått många att tänka om vad gäller produktionen. Vad som måste köpas in via import och vad som kanske måste produceras i Sverige så att vi inte måste stänga igen vår produktion. Helt klart att vi inte kan förlita oss på importen längre för att upprätthålla vår produktion.

Jag får många samtal angående vad som händer, om praktikplatser, om tentamen, om konferanser, om vad som händer inom industrin. Allt detta sammantaget säger mig att saker och ting har börjat att röra på sig. Det glädjer mig mycket!

Som förening så kan vi tillsammans åstadkomma mycket.

Glöm aldrig bort att du som person kan bidra!

Karin Hallinder, Kanslichef


Programmet för Underhållsdagarna den 17-18 november är fullspäckat med godbitar.

Den kommande upplagan av Underhållsdagarna kommer att bjuda på intressanta och spännande teman och som vanligt kommer den första halvan att innehålla olika föredrag om dagens utmaningar och möjligheter medan den andra halvan fokuserar på den nya tekniken. Först ut i programmet är Cecilia Warrol, programchef Produktion2030, Teknikföretagen.

Driftsäkerhet - Vägen till ökad konkurrenskraft

Kraven på ökad driftsäkerhet inom svenskt näringsliv kommer att kräva en förbättrad samverkan inom produktionsprocessen. Detta kommer att påverka dagens arbetssätt, kompetenser och processer. För att ligga i framkant krävs forskning och utveckling samt ökad andel ny teknik och rätt kompetenser inom produktionen, vilket ökar möjligheten att förbättra driftsäkerheten och därmed konkurrenskraften.
Cecilia är Senior expert inom industriell utveckling på Teknikföretagen samt har lång och gedigen erfarenhet av industrirelaterad forskning, samverkan och innovation. Hennes fokus ligger på strategiska utmaningar för tillverkande industri i Sverige och i Europa. Cecilias perspektiv riktar sig mot större planet med bland annat omvärldsbevakning, trender inom branschen, kompetensutveckling och innovation. Då Cecilia jobbar med innovation och utveckling inom produktionsområdet strävar hon att fokusera på nytt och nyttigt, mestadels utifrån den portfölj av projekt inom Produktion 2030 som har kopplingar till smart underhåll. Flera projekt som Teknikföretagen har finansierat inom Produktion 2030 med inriktning underhåll har blivit mycket lyckade och just nu håller forskare på Chalmers bilda ett start-up företag inom området.

Cecilia Warrol, Teknikföretagen

Vi ser fram emot att få träffa er på Underhållsdagarna,
så boka in den 17-18 november i kalendern redan nu!


Möt framtidens utveckling

En sektor som täcker behovet för större delen av de tekniska branscherna är Underhåll. Denna viktiga komponent ser till att ett företag fungerar tekniskt på planerat sätt. Detta gör att det finns synergieffekter över landsgränser och olika industrier. Svenskt Underhåll är en samverkansorganisation för utveckling och spridning av kunnandet att vidmakthålla och utveckla metoder och rutiner att få komplexa produktionsresurser att ge vad de planerat för och hur de kan förbättras att ge mer.

Svenskt Underhåll har utvecklat datorbaserat Valideringsverktyg för att kartlägga en persons kunskaps- och färdighetsnivå inom Underhåll. Det unika med verktyget är att det kan nyttjas för alla kompetensnivåer från gymnasieskolan till universitetens utbildningar. På EU språk från EQF-nivå 4 till EQF-nivå 7. Utvecklingen har skett mellan de 23 länderna inom European Federation of National Maintenance Societies - EFNMS. Nu finns valideringssystem i produktion för alla olika nivåer specialister på underhåll. Man kan också få certifikat, som visar att man klarat kraven.

Testfrågorna i systemet är utvecklade av brukarna, det vill säga de som anställer och driver verksamhet. Majoriteten av frågorna är inte gjorda av utbildare. För att bygga ett sådant verktyg med så många testfrågor fick vi först definiera Kvalifikationer för alla nivåer. Ett europagemensamt arbete har samlat EFNMS krav och utarbetade internationella standarder för att beskriva yrkeskraven för Underhållsledare, Underhållsingenjör, Underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Underhållselektriker och Automationselektriker. Det är över 200 sidor med detaljerade krav på kunnande och färdigheter, som behövs i arbetet att hålla i gång våra utrustningar i produktionen.

Det Europagemensamma verktyget för validering testar en persons kompetens på landets språk eller på engelska. Allt kan ske snabbt. Våra medlemsföretag har önskat att testresultat ska vara framme på fyra timmar. Resultatet ska vara trovärdigt och spegla personens kunnande. Vårt verktyg klarar dessa tuffa krav. När provet är färdigt och inlämnat kan resultatet printas ut i skriftlig form. Testledare/testcenter kan genomföra en utvärdering med testtagaren direkt efter utfört test.

Inom kort kommer vi starta upp samarbeten med testcenters runtom i Sverige. Håll utkik eller ta kontakt med kansliet om ni vill vara med tidigt!

Ingemar Andréason - Hedersmedlem i Svenskt Underhåll


GloMe-Metricators Guidebook

En ny möjlighet att förstå och använda nyckeltal för underhållsverksamheten internationellt. En grupp underhållsexperter, tre representerande SMRP i USA och tre från europeiska EFNMS, har ägnar mer än två år att gemensamt försöka visa, förklara och jämföra nyckeltal så som de presenteras i standarder i Europa och USA. I Europa definieras nyckeltal i standarden EN 15341:2019.

I Nordamerika har SMRP (Society of Maintenance and Reliability Professionals) definierat en motsvarande uppsättning nyckeltal. Gruppen har sökt liknande nyckeltal hos SMRP och EN 15431 och hur eventuella skillnader mellan dessa kan beskrivas. Man har i arbetet lyckats identifiera 40 indikatorer från standarden EN15341:2019 och 36"metrics från SMRP. Termen "metricator" är en kombination av SMRP-termen "metrics" och EFNMS-termen "indikator". I boken visas på skillnader och likheter i nyckeltalens definitioner och användningsområden. Varje nyckeltal presenteras med utförliga "hands on" -exempel på hur dessa beräknas och används. Under arbetet med boken framkom också behovet att förklara skillnader i hur underhållstermerna definieras och varför detta ofta påverkar hur indikatorerna kan användas. Till exempel ges tydliga förklaringar om hur strukturen i arbetstyper väsentligt skiljer sig åt mellan Europa och USA.

Detta skapar förutsättningar för att förebygga missförstånd i internationell kommunikation. Skillnader i definition av och användning av tillgänglighetsnyckeltalet, availability, förklaras också i detalj. I GloMe finner man också svar om var och jur man kan applicera indikatorerna i de generiska underhållsprocesserna som beskrivs i standarden EN 17007. GloMe publiceras av EFNMS och kan köpas vi EFNMS hemsida. För våra medlemmar gäller en rabatt om 50%.

Christer Olsson - deltagare i arbetsgruppen GloMe och hedersmedlem i Svenskt Underhåll

Datum för EFNMS tentamen inom underhåll!

Den 30 september för underhållsledare och den 1 oktober för underhållstekniker.

EFNMS tentamen inom underhåll genomförs under en heldag och uppgifterna är baserade på de kunskapskrav som fastställts av EFNMS certifieringskommitté.

När du har blivit godkänd på EFNMS tentamen inom underhåll så får du ett intyg på detta och kan även erhålla ett certifikat om du uppfyller de övriga krav som ställs.

Läs mer om certifieringen och tentamen för underhållsledare via denna länk och för underhållstekniker via denna länk.


Vem vinner våra exklusiva priser?

Anmäl dig redan nu och var med och tävla om våra exklusiva underhållspriser som delas ut i samband med Underhållsmässan, den 15-18 mars 2022.

Vi delar vi ut priser i följande tre kategorier:

  • Årets underhållsledare
  • Årets examensarbete
  • Stora Produktivitetspriset

Vem eller vilka skulle du vilja se som vinnare i någon av våra tävlingar? Det går bra att nominera dig själv, ditt företag eller någon kollega eller vän!

Vinnarna i kategorierna Årets Underhållsledare och Årets Examensarbete får äran att representera Sverige i de europeiska tävlingarna Euro Maintenance Manager Award respektive Master Thesis Award.

Sänd ditt eget bidrag eller en nominering till oss via mejl; kansli@svuh.se senast den 30 oktober. Läs mer här.


Tentamen för underhållsledare
30 september, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

                                                            Sista anmälningsdag är 16 september!

                                                      Läs mer här.

Tentamen för underhållstekniker
1 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

                                                          Sista anmälningsdag är 16 september!

                                                          Läs mer här.

17-18 november: Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi på årets viktigaste event med en mängd föredrag inom underhåll. Under dessa dagar finns det möjlighet att inhämta kunskap och utbyta erfarenheter med andra inom branschen.

9 december: Standardisering inom underhåll

En temadag om standarder inom underhåll och hur ni håller standardiseringsarbetet vid liv för att öka effektiviteten och kvalitetssäkra underhållet.

1 - 2 februari: Ytskyddsdagarna

Nordens största mötesplats gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Ytskyddsdagarna 1-2 februari 2022 arrangeras av Ytskyddsakademien i samarbete med bl.a Frosio, SSG, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Ytskyddsgruppen och Auktoriserade Rostskyddsföretag.

Som vanligt finns de främsta branschföreträdarna och spetskompetensen inom en mängd olika arbetsområden på plats för att kunna förmedla bästa möjliga kunskap.

15 - 18 mars: Underhållsmässan

Underhållsmässan är Europas största och snabbast växande mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskidande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter.

Ingen annan mötesplats möter underhållsrelaterade frågor i samma omfattning och det är här som tusentals besökare från hela industrin samt fastighetsbranschen utvecklar sin underhållsstrategi.


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.


Svenskt Underhåll är en del av EFNMS

Riksorganisationen Svenskt Underhåll,
Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma

Tel.: 08-664 09 25, e-post: kansli@svuh.se, hemsida: www.svuh.se