Inhämta nya kunskaper, utbyt erfarenheter och knyt nya kontakter på Nordens största mötesplats inom ytskydd!

Ytskydd är en viktig del i det förebyggande underhållet. Vi kallar det ytskyddande underhåll och svensk industri kan spara miljarder genom att löpande inspektera, tillståndsbedöma och ytskydda utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Som samarbetspartner med Ytskyddsakademien är det därför med glädje vi ser fram emot en ny upplaga av Ytskyddsdagarna den 14-15 april 2021! Detta är Nordens största mötesplats gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Som vanligt finns de främsta branschföreträdarna och spetskompetensen inom en mängd olika arbetsområden på plats för att kunna förmedla bästa möjliga kunskap.

Läs mer om Ytskyddsdagarna via denna länk.