Workshop 26 oktober -
DIGITALISERAT UNDERHÅLL

Många av Svenskt Underhålls medlemmar funderar över digitalisering.

En trend som genomsyrar hela vårt samhälle Vad kan det ge i underhållsverksamheten?

Vi samlas till en inspirerande eftermiddag och diskuterar några olika aspekter, ex:

  • Vad är digitaliserat underhåll egentligen och vad kan det ge
  • Vad krävs av mitt underhållssystem
  • Hur långt har industrin kommit med mobila arbetssätt
  • Vilka nya tekniker finns, exempelvis analys av strömmande sensordata
    (Machine Learning)
  • Vad har mötesdeltagarna för konkreta erfarenheter de kan dela med sig av, framgångsrecept och vad man bör se upp med

Workshop Digitalt Underhåll genomförs av vår mötesledare, och sker i dialog mellan deltagarna i kombination med presentationsmaterial.

Seminariet är öppet för Svenskt Underhålls medlemmar

Datum: Den 26 oktober

Tid : Kl. 13-00-17.00 inkl. fika

Plats: Alvik, vi återkommer med exakt adress efter vi vet hur många som deltar.