Ange undertext här

  

Webbkonferenser

Delta på våra webbkonferenser inom området underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska anläggningstillgångar. Här kan du inhämta ny kunskap och få ta del av erfarenheter från kollegor inom branschen.

Programmet uppdateras löpande.

7 september - Skadeutredning genom kemisk analys och materialanalys
Skadeutredningar genom att t.ex. identifiera föroreningar, ger en ökad kunskap om grundorsaken till skadan. Vanliga frågor som ställs är; vad innehåller denna vätska, vad är detta för ämne och var kommer det ifrån i vår process? Här beskrivs hur arbetet sker i praktiken.
Värdar: Birgitta Engström och Pierre Svensk, Element Material Technology

14 september - Ytskyddande underhåll
Ytskydd är en viktig del i det förebyggande underhållet. Svensk industri kan spara mångmiljonbelopp genom inspektion, tillståndsbedömning och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.
Värd: Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

21 september - Validering och certifiering av underhållspersonal
En snabb inblick i framtidens kompetensförsörjning. Vi presenterar vad som händer inom föreningen gällande validering och certifiering av underhållspersonal.
Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

28 september - Ett nytt perspektiv på underhållets systembehov
Genom ett bättre systemstöd kan ledtiderna för underhållet optimeras och därigenom ökar tillgängligheten i anläggningen samtidigt som underhållskostnaderna minskar.
Värd: Östen Westman, Novacura

5 oktober - Underhåll skapar värde!
Hur underhållet ger en gynnsam påverkan på företagets lönsamhet. Lägg om fokus från att se underhåll som en kostnad till att det skapar värde!
Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

Webbkonferenserna genomförs varje helgfri måndag, mellan kl. 12.30 - 13.00, med efterföljande frågestund. De är kostnadsfria för våra medlemmar. Övriga kontaktar oss via mail; info@svuh.se.