Webbkonferenser

Delta på våra webbkonferenser inom området underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska anläggningstillgångar. Här kan du inhämta ny kunskap och få ta del av erfarenheter från kollegor inom branschen. Anmäl dig via formuläret nedan.

Implementering av Operatörsunderhåll i Praktiken
Underhållschefen Fredrik Blomkvist och underhållsingenjören Yokhanna Yokhanna, båda från AstraZeneca, delar med sig av sina erfarenheter kring implementering av operatörsunderhåll i en av fabrikerna i Södertälje. Tonvikten ligger på de praktiska detaljerna av själva införandet. Hur har de gjort i praktiken och vilka resultat ser de?
Den 28 januari 2021, kl. 09.00-10.00


Anmälan till webbkonferenser

Webbkonferenserna är kostnadsfria för våra medlemmar. Övriga betalar 950 kr exkl. moms. 

När vi fått din anmälan får du en kallelse med anvisning om hur du ansluter till webbkonferensen.