Underhållsledning - Webbkonferens

Webbkonferens - Underhållsledning, 22 april

Program

Kl. 12:50 Webbmötet öppnar för inloggning

Kl. 13:00 Genomgång av webbkonferensen och presentation av föredragshållarna

Kl. 13:10 Vision, strategier och mål
Med hjälp av en tydlig vision, väl definierade strategier och mätbara mål går det att erhålla en mer holistisk syn på underhållsverksamheten. En SWOT-analys ger bra underlag för att skapa långsiktiga och relevanta strategier. Sedan sammanställs lång- och kortsiktiga mål för att uppnå en strukturerad verksamhet där alla processer samverkar mot samma övergripande mål.
Föredragshållare: Fredrik Blomkvist, AstraZeneca 

Kl. 13:40 Frågestund, moderator Torsten Ekström

Kl. 14:00 Webbkonferensen avslutas

Webbkonferensen är kostnadsfri!

Ni som anmäler er får en inbjudan. Där finner ni en länk till webbkonferensen och vidare instruktioner.

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.