Underhållsledning - Konferens
Ange undertext här

Program

09:00 Registrering

09:30 Vision, strategier och mål

Med hjälp av en tydlig vision, väl definierade strategier och mätbara mål går det att erhålla en mer holistisk syn på underhållsverksamheten. En SWOT-analys ger bra underlag för att skapa långsiktiga och relevanta strategier. Sedan sammanställs lång- och kortsiktiga mål för att uppnå en strukturerad verksamhet där alla processer samverkar mot samma övergripande mål.

10:15 Kaffe med kaka och mingel

10:45 Effektivare underhållsorganisation
Med hjälp av ett väl strukturerat underhållsramverk skapas en effektivare underhållsorganisation och genom en tydligare underhållsledning går det att erhålla en mer holistisk syn på underhållsverksamheten. Förutsättningen är att underhållsprocesserna är på plats och att det finns en god samverkan mellan underhållsverksamheten och företagets övriga processer.

11:30 Underhållsplaner och mål
Alla underhållsaktiviteter behöver beredas, schemaläggas och utföras för att sedan följas upp och kontrolleras. De ska utföras vid rätt tid och på rätt sätt med rätt resurser så att de ger rätt resultat. Genom att arbeta mer proaktiv blir det lättare att hantera interna och externa resurser samt de reservdelar som krävs. Här får vi ta del av hur detta sker i praktiken.

12:15 Lunch

13:15 Kompetensutveckling av underhållspersonal
Framtidens underhållspersonal måste ha en ökad kompetens inom allt fler områden, framförallt inom den nya tekniken. De måste även ha förmågan att snabbt sätta sig in i olika problem och ha ett analytiskt förhållningssätt vad gäller felsökning och problemlösning. Detta ställer allt större krav på både underhållspersonalen och de som utbildar.

14:00 Underhållsekonomi
Underhållsekonomin påverkar produktionen utifrån den verksamhet man bedriver inom underhållet. Det finns många teorier och metoder för hur vi beräknar den direkta och indirekta ekonomiska påverkan på ett företags verksamhet. Vilken betydelse har exempelvis tillgängligheten på företagets lönsamhet och hur kan underhållet påverka olika typer av investeringar?

14:45 Kaffe med kaka och mingel

15:15 Att sälja in underhållet hos ledningen
Ofta hamnar fokus på vilken kostnadspåverkan underhållet har, men för att skapa värde behövs en förståelse för hur olika underhållsåtgärder påverkar företagets totala ekonomi. När det väl finns ett samförstånd mellan de olika berörda parterna kommer det bli betydligt enklare att sälja in underhållet hos ledningen. Framtida beslut kan då fattas baserat på fakta.

16:00 Ständiga förbättringar
Det finns stora möjligheter att driva utvecklingen inom verksamheten till nya nivåer genom att lyfta fram kunskaper, engagemang och potentialen hos medarbetarna. Med rätt tillämpning av ständiga förbättringar engageras och stärks medarbetarna och därigenom verksamheten. Resan mot ständiga förbättringar är en läroprocess som förfinas och utvecklas över tiden.

16:45 Konferensen avslutas

Efter denna konferens anordnar vi en workshop 23 april (samma plats) inom Underhållsprocesser, läs mer om det här!

Anmäler ni er till båda dagarna erhåller ni som medlem ett paketpris, 5 000 SEK

Plats: Park Inn by Radisson Stockholm Solna
Deltagaravgifter: I avgiften ingår deltagande på konferensen, fika och lunch samt tillhörande dokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll: 3 000 SEK exkl. moms
För övriga deltagare: 4 500 SEK exkl. moms
Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan:

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.