Föredrag - Underhåll skapar värde!

Vi samarbetar med EURO EXPO IndustriMässor som är en mässarrangör i Sverige och Norge. Vi deltar på fem orter i Sverige under 2020 för att få möjlighet att träffa så många som möjligt av er och sprida kunskap, detta år är vårt ämne - Underhåll skapar värde!

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet har hört det om och om igen; underhållet kostar! Ofta med tillägget "alldeles för mycket". Hur kan vi då argumentera mot detta?

För att hitta slagkraftiga motargument har det införts nya begrepp som exempelvis underhållsskuld och underhållsbristkostnader. Motiveringen är att det i längden blir dyrare att inte utföra underhållet än att faktiskt göra det. Detta är förvisso sant, men vi behöver hitta nya sätt att förklara vikten av ett effektivt underhåll för att få större genomslagskraft.

Att skapa värde!

Underhållet skapar värde genom att göra rätt åtgärder på rätt utrustningar vid rätt tidpunkt. Detta ska ske på rätt sätt med rätt resurser så att vi slutligen uppnår rätt resultat. Vi skapar således ett ökat värde genom att utföra rätt underhåll.

Föredragsturné

Under året kommer vi i samarbete med EURO EXPO IndustriMässor att finnas på olika orter i landet för att genomföra föredraget "Underhåll skapar värde!" och mötas för att diskutera hur vi lyckas med detta tillsammans.

Fokusområden

Vi kommer att fokusera på de områden där underhållet skapar ett extra stort värde, exempelvis inom säkerhet, hälsa och miljö, hållbarhet och lönsamhet, samt hur detta kan uppnås genom nya arbetssätt, industriell digitalisering och hur standardisering kan vara till vår hjälp.

Föredragshållare är Torsten Ekström, vd Svenskt Underhåll.

Om föredragshållaren

Torsten Ekström har lång erfarenhet av underhållstekniska frågor från ett stort antal företag, främst inom tillverkningsindustrin. Han har under lång tid undervisat inom området och är själv certifierad European Expert in Maintenance Management. Som vd på Svenskt Underhåll AB har Torsten arbetat med praktiskt förbättringsarbete och utvecklar nya tankesätt i nära samarbete med föreningens medlemmar. Detta har medfört en djupare insyn och förståelse för de praktiska utmaningarna inom området. Torsten är en mycket uppskattad föreläsare som aktivt involverar deltagarna i aktuella ämnen.  

Föredraget är kostnadsfritt i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa.