Tribologi

Varför är tribologi så viktigt och hur lyckas vi smörja rätt?

Ett webbforum om hur tribologi bör nyttjas för att öka livslängden på utrustningar. Här får vi ta del av expertis inom området!

Under detta webbforum kommer vi att presentera och diskutera utmaningar och möjligheter med tribologi som t.ex. smarta lösningar, smörjschemor, varnish. Det blir en dialog mellan deltagarna och vi växlar olika exempel med att deltagarna själva får delge sina erfarenheter.

Läs mer om vilka frågeställningar vi kommer att behandla i dokumentet nedan.

Datum: 16 september
Tid: Kl. 09.30 - 11.30.
Plats: Webben
Pris för våra medlemmar: Kostnadsfritt.
Pris för övriga: 500 kr exkl. moms.

I priset ingår deltagande på webbforumet samt tillhörande material.

Anmälan till webbforumet