Ange undertext här

Sponsorer för 50-årsjubileum /
Sponsors for the 50th Anniversary


ABUS Kransystem är en av de ledande traverskranstillverkarna på den europeiska marknaden med ett globalt återförsäljarnät inom försäljning och service. Våra 1100 medarbetare på huvudkontoret i Gummersbach, Tyskland inkl. dotterbolag förser marknaden med kranar med lyftkapacitet från 80 kg upp till 120 ton. Vi erbjuder också omfattande service- och montagetjänster.


Driftklart Syd AB är ett konsultbolag, specialiserat på att assistera energibolag och processindustri i sin verksamhet. Vi har bredden med en bakgrund både från akademin och från det verkliga utförandet i daglig drift och underhållsarbete. Med tjänster inom projektledning, upphandling, förstudier, systemanalyser, drift & underhåll, utbildning, miljömätning och riskhantering.

Vi är en partner att lita på!


Europafilter erbjuder sedan 30 år skräddarsydda lösningar på oljereningssystem som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar i världsklass. Partiklar, oxidationsprodukter, hartser (varnish), vatten (fritt o bundet) blir med vår patenterade EF500HY filterinsats effektivt reducerat. Från den lilla växellådan i ett transportband till det stora smörjsystemet i en pappersmaskin eller ångturbin.


Behöver ni hjälp med att förbättra utrustningens driftssäkerhet och få ner kostnaderna inom produktionen? Har ni för många produktionsstörningar för att se stadiga vinster från år till år? Vi hjälper våra kunder genom att erbjuda konsulttjänster och utbildning inom underhåll & driftssäkerhet. Genom stöd, vägledning och utbildning på plats hjälper vi er personal att nå resultat. Vi anpassar "Bästa arbetssätt" i er organisation för att uppnå en bättre tillförlitlighet och utnyttjande av befintliga resurser och sänkta kostnader per producerad enhet.


 Vi tror på att göra enkla skillnader i komplexa system

Officiellt heter vi Xcellent Enterprise Asset Management Sweden AB. Till vardags kallar vi oss XEAM. Vi har idag tillsammans mer än hundra års erfarenhet av att verksamhetsutveckla, trimma och integrera affärssystem. Konkret hjälper vi dig att hantera fysiska anläggningstillgångar med system för underhåll, inköp, konstruktion, projekt och dokumenthantering. Vi gör analyser och tar fram strategier. Vi kan även de mer tekniska bitarna kring integrationer, konsolideringar, driftsättningar                                                                    och infrastrukturer för IT.  

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT.

WELCOME TO EUROPE'S NO.1 MAINTENANCE TRADE FAIR AND CONFERENCE.

10 - 13 MARCH 2020, SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

WWW.UNDERHALL.SE