Ange undertext här

Sponsorer för 50-årsjubileum


ABUS Kransystem är en av de ledande traverskranstillverkarna på den europeiska marknaden med ett globalt återförsäljarnät inom försäljning och service. Våra 1100 medarbetare på huvudkontoret i Gummersbach, Tyskland inkl. dotterbolag förser marknaden med kranar med lyftkapacitet från 80 kg upp till 120 ton. Vi erbjuder också omfattande service- och montagetjänster.

Driftklart Syd AB är ett konsultbolag, specialiserat på att assistera energibolag och processindustri i sin verksamhet. Vi har bredden med en bakgrund både från akademin och från det verkliga utförandet i daglig drift och underhållsarbete. Med tjänster inom projektledning, upphandling, förstudier, systemanalyser, drift & underhåll, utbildning, miljömätning och riskhantering.

Vi är en partner att lita på!

Europafilters historia är nära knuten till havet och dess industrier. Grundaren Aegir Björnsson, utbildad sjökapten, jobbade som ung islänning ett flertal år på sjön inom fisket. Då han på sent sjuttiotal kom i kontakt med en Ingenjör som arbetade för NASA och som ämnade lämna ifrån sig en outvecklad teknik för oljerening, kom Aegir att tänka tillbaka på alla de gånger hans fiskarlag/team hade behövt avbryta fisket på grund av haveri, speciellt på de hydrauldrivna trål-vinscharna.

 Vi tror på att göra enkla skillnader i komplexa system

Officiellt heter vi Xcellent Enterprise Asset Management Sweden AB. Till vardags kallar vi oss XEAM. Vi har idag tillsammans mer än hundra års erfarenhet av att verksamhetsutveckla, trimma och integrera affärssystem. Konkret hjälper vi dig att hantera fysiska anläggningstillgångar med system för underhåll, inköp, konstruktion, projekt och dokumenthantering. Vi gör analyser och tar fram strategier. Vi kan även de mer tekniska bitarna kring integrationer, konsolideringar, driftsättningar                                                                    och infrastrukturer för IT.  

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT.

WELCOME TO EUROPE'S NO.1 MAINTENANCE TRADE FAIR AND CONFERENCE.

10 - 13 MARCH 2020, SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

WWW.UNDERHALL.SE