Ange undertext här

Jubileumskonferens
Den 4 oktober 2019

09:00 Registrering och kaffe 

09:30 Underhållets processer och ledarskap
Underhållet bidrar till att öka driftsäkerheten och därmed lönsamheten för verksamheten. För att nå en varaktig utveckling krävs både en systematik och långsiktighet i verksamheten. Med en vision samt strategier, nedbrutna mål och handlingsplaner genomförs sedan de överenskomna aktiviteterna. Detta kräver tydliga processer och ett ledarskap som driver arbetet framåt.
Jerry Johansson, Astra Zeneca

10:15 Förmiddagsfika med mingel i Showroom 

10:45 Resultatdrivet underhåll
Genom att fokusera på kritiska anläggningsdelar och öka driftsäkerheten på dessa uppnås en högre anläggningseffektivitet, förbättrad leveranssäkerhet och ökad kvalitet. Då dessa parametrar både direkt och indirekt bidrar till företagets lönsamhet går underhållsverksamheten successivt från att vara kostnads- till resultatdrivet.
Charlotta Backman, Ovako

11:30 Ökade krav på framtidens underhåll
En bibehållen hög driftsäkerhet håller den svenska industrin internationellt konkurrenskraftig. Mycket hopp sätts till högteknologiska ingrepp, som t.ex. robotar och artificiell intelligens. Här kommer du att få en introduktion till de framtida underhållsutmaningarna och hur en implementering av den nya tekniken sker på bästa sätt. Presentationen ger även en inblick i nyckeltal för att mäta underhållsprocessens prestanda.
Phillip Tretten, Luleå Tekniska Universitet

12:15 Lunch och mingel i Showroom

13:30 Digital transformation
Den snabba teknikutvecklingen med ökad datorkraft och lagringsmöjlighet, molntjänster och avancerade analysmetoder ger nya möjligheter att bedriva ett tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Med hjälp av drönare, robotar, maskininlärning och mönsterigenkänning samt genom virtuell och förstärkt verklighet kan beslut fattas snabbare och med högre precision. Målet är att i framtiden skapa autonoma anläggningar.
Linda Ramstedt Marklund, Fortum

14:15 Säkert underhållsarbete
Ett tydligt ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö ökar möjligheten att motverka olyckor och miljöpåverkan. Kring de underhållsprocesser som kan medföra ökade risker har Smurfit Kappa ett arbetssätt med helhetssyn, där även entreprenörerna involveras. Här presenteras hur detta sker i praktiken och vilken effekt det ger.
Kjell Lundberg, Smurfit Kappa

15:00 Eftermiddagsfika och mingel i Showroom

15:30 Underhållsutveckling
En underhållsstrategi är en förutsättning för att beskriva det gemensamma arbetssättet som organisationen ska efterleva. Genom att skapa tydlig och gemensam målbild för utvecklingen av underhållet och de kompetenser som krävs kommer driftsäkerheten att öka över tid. Nyckeln till framgång är att långsiktigt bibehålla denna målbild i en organisation som ständigt förändras och här är medarbetarna den viktigaste resursen.
Jenny Rosendahl, Sandvik

16:15 Konferensen avslutas