Vikten av kompetens

14.10.2019

Hög industriell kompetens är en förutsättning för överlevnaden av svenska företag. Därför är det av största vikt att alla parter tar sitt ansvar.

Frågan är om det går att förlita sig på politiker när det kommer till utbildning och kompetensutveckling. Om inte, så blir det en tung belastning för de företag som faktiskt engagerar sig för att arbeta med olika typer av utbildningssatsningar.

Yrkeshögskolorna kämpar med ansökan för program inom underhållsteknik. Det är en stor utmaning att få tillräckligt många sökanden till utbildningarna då det finns andra program som är mer attraktiva.

I samband med mina möten med olika yrkeshögskolor målas det förvisso upp en mer positiv bild av framtiden med ett ökat söktryck, men det finns dock mörka moln i horisonten.

Ökat engagemang

Engagemanget från näringslivet verkar vara lågt trots att de borde vara medvetna om ett framtida behov av personal. De verkar ha svårt att inse vikten av praktik, både för ungdomar i allmänhet och speciellt de som går på yrkeshögskolan och är i behov av perioder av "lärande i arbetet".

Det verkar även vara svårt att ta fram bra och givande arbetsuppgifter för de som praktiserar. Studenterna får inte heller tillräckligt med stöd under sin praktikperiod. Detta kan på sikt leda till att intresset för en framtid inom industrin kan mattas av ytterligare.

Kännedomen om vad t.ex. en underhållstekniker har för olika arbetsuppgifter är inte tillräcklig och då blir det svårt att skaffa sig en bild av ett framtida arbete. Detta kan i sin tur medföra att attraktionskraften sjunker och antalet sökanden blir ännu lägre.

Öka intresset för teknik!

Det är enkelt att säga att intresset för teknik måste öka hos den yngre generationen, helst i mycket tidig ålder. Frågan är bara hur. Det finns många framgångsrika initiativ runt om i landet, men det räcker tyvärr inte för att få en drastisk förändring.

Bilden av industrin behöver förändras i grunden och ansvaret ligger hos alla medborgare så att svensk industri ska kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden!

Bilden av att ett arbete inom industrin medför att lågteknologiskt och smutsigt arbete måste förändras. Det är ju i många fall precis tvärtom - En spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter!

Det finns kanske några företag som fortfarande ligger efter i teknikutvecklingen. De flesta industrier i Sverige har dock goda ambitioner att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och vill gärna hänga med i det som händer inom den nya tekniken.

Anpassning till framtiden

Företagen måste inse vikten av att locka till sig och attrahera den yngre generationen då dessa utgör framtidens arbetskraft. Både lokala och regionala satsningar behöver samordnas och uppmuntras.

Här kan företagen hjälpa till genom att bjuda till och dessutom erbjuda en insyn i verksamheten, t.ex. genom att erbjuda sommarjobb, praktik- och LIA-platser och vara mer engagerade i arbetet att skapa en mer positiv bild av verksamheten.

Yrkeshögskolornas ledningsgrupper måste också bli mer involverade och engagerade i arbetet för att stötta verksamheten. Företag inom en region behöver gå samman och kräva att det finns kompetent personal att rekrytera i framtiden.

Utbildningsväsendet måste uppdateras och anpassas till framtidens förändrade behov för att vi ska kunna slåss på den globala marknaden.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management