Vikten av att mötas

27.02.2020

Trots den snabba teknikutvecklingen med ett stort utbud av nya sätt att mötas fortsätter vi att resa för att träffas. Den personliga kontakten är fortfarande viktig för oss.

Det var många av oss som trodde att digitala möten skulle ersätta de fysiska mötena. Man skapade gärna speciella mötesrum fullt utrustade med den senaste tekniken inom både video och audio.

Även om webbmöten används alltmer idag så har inte den nya tekniken slagit igenom helt och hållet. Skype eller motsvarande teknik fungerar snarare som ett bra komplement till det fysiska mötet.

Dagens möten är mer flexibla och anpassade till vad vi vill behandla. Det handlar således mer om olika former av mötestekniker och hur vi vill tala med varandra.

Korta beslutsmöten kan snabbt ske via ett webbmöte, men då vi exempelvis behöver diskutera den framtida utvecklingen är ett fysiskt möte ofta att föredra.

Det kanske är vår ökade närvaro i det digitala rummet som har lett till att vi möts mer än någonsin tidigare.

Ökad förståelse för vikten av möten

Jag tror att fysiska möten är viktigare än någonsin, nu när vi alltid är uppkopplade och lever i ett mediebrus som blir alltmer påträngande. Vi människor är sociala varelser som blir extra kreativa av att mötas.

När vi möter varandra uppstår en spännande dynamik mellan deltagarna. Ordens innebörd förstärks av både gester och mimik. Många organisationer har därför fått en ökad förståelse för varför det är viktigt att mötas.

Dessutom tror jag på möten bortom tid och rum med bord, stolar och god mat. Våra deltagare efterfrågar allt oftare en ökad interaktivitet med olika aktiviteter som ett ger ökat fokus på själva uppgiften.

Det är troligen detta som gör att våra workshops är så uppskattade. Vi bygger upp dem runt övningar kring olika ämnen som skapar spännande diskussioner och uppmuntrar till ett ökat interagerande.

Mötet skapar värden

Möten kostar pengar, vilket innebär att de måste ge en positiv effekt i form av ökad effektivitet, lönsamhet och resultat samt kan bidra till ökad kundnöjdhet. Det gör möten när man planerar dem noga med ett tydligt mål och syfte samt fastställda tidsramar.

Grundidén med möten bör vara att vi gemensamt ska kunna skapa värde. Det handlar dock inte enbart om att uppnå resultat, även själva mötet mellan människor kan skapa värde.

Själva genomförandet är extra viktigt så att de som vill komma till tals får göra det. Som mötesledare är det således viktigt att vara lyhörd så att alla deltagare blir både sedda och bekräftade. Naturligtvis måste viktiga beslut fattas, men gärna i form av konsensus.

Branschens mötesplats

Snart är det dags för en viktig mötesplats för alla som jobbar inom branschen, Underhållsmässan. Här finns det mycket goda möjligheter att både knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inhämta kunskap.

Vi är som vanligt på plats och träffar dig gärna för att diskutera frågor inom underhåll och driftsäkerhet.

Väl mött!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management