Samarbete med Nordic Infracenter

10.09.2020

Nordic Infracenter och Svenskt Underhåll har inlett ett nära samarbete inom ramen för det treåriga samverkansprojektet Framtidens Järnväg.

Syftet med projektet är att skapa en samverkan mellan företag i branschen, intresseorganisationer och representanter från akademin. Detta sker för att undersöka utvecklingsmöjligheter och genomföra aktiviteter inom specifika problemställningar.

Ett av delprojekten är "Underhållspersonal för fordon, vagnar och maskiner på järnvägen" och det är här Svenskt Underhåll kan bidra med sin gedigna kompetens och det stora nätverk som föreningen utgör.

Syftet med projektet är att undersöka situationen kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, vilket anses viktigt då det finns en upplevd allvarlig brist på underhållspersonal i både nutid och framtid.

Här undersöks även möjligheten att utveckla dagens yrkeshögskoleutbildning för tågtekniker samt komplettera den med en genomarbetad underhållsmodul och kompetensvalidering.

Om Nordic Infracenter

Syfte och mål för Nordic Infracenter är att vara en aktör i utveckling och stöttning av den nationella järnvägssektorn, med huvudinriktning på små och medelstora järnvägsrelaterade företag.

Allt från ingenjörsföretag till utbildningsaktörer, entreprenadföretag, verkstäder, produkt- och tjänsteleverantörer samt bemanningsföretag finns i vår målgrupp.

En stor av vår tid ägnas åt besök på företagen, samtal med politiker, bygga relationer med företag och utbildningsaktörer samt att fånga upp problem och lösningar inom järnvägssektorn.