Omställning pågår!

03.06.2020

Vi genomgår en stor omställning i samhället just nu och troligen kommer mycket att kvarstå vad gäller både fysiska och sociala relationer.

Vem har inte deltagit i ett webbmöte eller gått på en webbkonferens, räck upp en hand! De flesta av oss är numera vana vid den nya mötestekniken och system som Teams, Zoom och GoToMeeting är välanvända.

Detta har givit oss ett nytt förhållningssätt kring hur vi kan mötas och både företagens reskassa och miljön gynnas naturligtvis av detta. Digitala möten kommer att kvarstå nu när vi har sett fördelarna.

Samtidigt ser vi behovet av att träffas fysiskt. Framför allt är det våra nära och kära samt vänner som vi har behov av att umgås med. En webbfika är inte riktigt samma sak som kaffe och sju sorters kakor i bersån.

Vi har fått många förfrågningar om Underhållsdagarna kommer att ske även i år. Svaret är ja, det är vår vision att kunna göra det och planeringen pågår för fullt.

Det är många som ser fram emot att återigen få träffas och nätverka samt inhämta nya kunskaper och utbyta erfarenheter.

Underhåll på distans

Ett av föredragen på Underhållsdagarna kommer att handla om underhåll på distans och det ska bli mycket intressant att få ta del av hur detta kan ske i praktiken.

Det finns redan många tekniska lösningar för att klara det praktiska, men det är väl först nu som många har insett att det kan finnas fördelar med distansarbete. Den nya tekniken har underlättat denna omställning.

Trenden kommer att fortsätta så länge restriktionerna finns kvar och sedan tror jag det är svårt att gå bakåt igen, till den tid då arbetsresorna var vardagsmat. Ett möte kan vara svårt att ersätta digitalt, men vi kommer troligen att vara mer försiktiga i vårt resande.

Tekniken gör att människor kan arbeta utan att träffas. Detsamma gäller även våra maskiner som nyligen har börjat sin kommunikationsrevolution i och med Internet of Things, AI, Machine Learning och 5G. De är mycket bra hjälpmedel för att underlätta arbetet.

Underhållsrevolutionen

Det händer som sagt mycket inom underhållsområdet med avseende på den nya tekniken, men även inom andra områden än just digitalisering.

Nyligen läste jag att 80% av de rörliga delarna borta i en Tesla. Därmed borde även 80% av underhållet vara borta. Detta gör att underhållet billigare och driften mer säker. Sedan finns det kanske andra problem...

Den nya tekniken gör att bilen uppdaterar sig själv och meddelar ägaren när något behöver bytas. Samtidigt samlar Tesla in stora mängder data om sina produkter, deras användning och slitage.

Detta tillvägagångssätt borde enkelt kunna överföras till alla utrustningar och framtidens underhåll kommer successivt bli lättare att genomföra. Utmaningarna är framför allt behovet av kompetens och förmågan att hantera all data.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management