Kunskapsöverföring

14.05.2019

Att föra över kunskap kräver kommunikation via rätt kanaler. Sändaren måste ha insikt om mottagarens förväntan och dessutom lyckas förmedla informationen på ett bra sätt. Att hitta nya kanaler är en viktig del för att nå framgång.

Utifrån den återkoppling vi fått är vi inom Svenskt Underhåll bra på detta. Både den nya hemsidan och våra inlägg på sociala medier har varit uppskattade och det är kul att få positiv feedback.

En ny kanal som vi har prövat under året är samarbetet med Euro Expo IndustriMässor. Vi har valt ut ett antal orter där vi kan träffa våra medlemmar och prata underhåll med dem. Dessutom ger vi ett föredrag på temat "Lätt att göra underhåll rätt".

Det handlar mycket om kommunikation, hur vi kan frigöra oss från "ordens tyranni" och hitta nya sätt att överföra information och därmed även kunskap. Tack vare projektet "Arbetsmarknad för alla" har vi kunnat ge smakprov på detta vid dessa föredrag.

Kommunikation handlar om att överföra budskapet på rätt sätt, via rätt kanaler och att mottagaren tolkar det som sändaren har tänkt sig. Detta innebär att vi behöver någon form av kvitto, att mottagaren har förstått. Konstruktiv återkoppling är således mycket viktig för att bli ännu bättre.

Genom att använda bilder och symboler kan vi överföra kunskap på ett sätt som gör att alla kan ta del av informationen, inklusive de som är dyslektiker och färgblinda samt de som inte har svenska som modersmål. Framgången ligger i att det ska vara lätt att göra dessa bildlösa instruktioner. Resultatet kan både Legos och IKEAs kunder vittna om.

Ett nytt tankesätt

Vi måste ha insikt i att om vi gör som vi alltid har gjort kan vi inte förvänta oss någon större förändring. Det krävs mod att göra annorlunda och vi måste även vara medvetna om att vi kan göra fel. Små förändringar kräver små korrigeringar, men kontinuiteten gör att vi kan skörda framgångar i förlängningen.

Även detta diskuterar vi vid våra föredrag, vilka resultat vill vi ha och med vilka metoder kan vi uppnå dem? Det finns många verktyg i verktygslådan, utmaningen är att hitta rätt verktyg och vara uthållig. Systematisk ordning och reda genom 5S är ett sådant. Det är ett välbeprövat arbetssätt som många har påbörjat, men få har implementerat fullt ut.

Insikten om att det krävs mindre energi att göra små förbättringar och justeringar än en stor behöver förtydligas. Vi behöver även förklara varför det är viktigt att göra dessa åtgärder för att nå effekt. Att det fungerar kan många intyga om. Lär av andra för att bli bättre, det är onödigt att komma på allt själv när kunskapen redan finns.

Nyfikenhet underlättar arbetet med att inhämta ny kunskap, att lära av andra. Dessutom måste vi våga ifrågasätta det vedertagna, är det vi gör saker på det enda sättet? Det går att ändra på beslut om vi inser att det finns andra sätt. Detta förutsätter dock att vi har rätt information och kunskap inom området.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management