Kompetensutveckling med hjälp av Virtual reality

08.01.2019

Intervju med Krister Jonsson - BillerudKorsnäs i Gävle

För att skapa effektivare inlärningsprocesser inom yrkeslivet krävs nya metoder och ny teknik. Genom att koppla samman traditionell utbildning med ny teknik, exempelvis via VR, Virtual Reality, har man kommit fram till ett första resultat.

BillerudKorsnäs i Gävle har provat den nya VR-tekniken och tänker använda sig av den i samband med kompetensutvecklingsinsatser t.ex. för utbildningar inom bryt och lås, berättar Krister Jonsson som är teknisk chef på företaget.

Våren 2017 började utbildningsföretaget Lernia att söka samarbetspartners inom svensk basindustri för att se hur IE, Interactive Education, kan användas för att effektivisera utbildningen.

-Då kom vi i kontakt med Lernia och träffades för att diskutera möjligheterna. Lernia ville utveckla sitt koncept och vi ville lära oss utbilda våra anställda, inte bara traditionellt i skolbänken utan även praktiskt.

Utmaningarna

-Vi har stora pensionsavgångar de närmaste åren och långa upplärningstider, berättar Krister. Tanken slog oss att detta kunde vara ett sätt att bli effektivare och kvalitetssäkra kompetensutvecklingen. Detta går även hand i hand med vårt säkerhetstänk då vi jobbar med "safety first".

-Vi tittade på ett antal möjliga områden för att starta en pilot och fastnade för operatörernas nödnedeldning av sodapannan, d.v.s. att släcka ned pannan snabbt. Det är viktigt att fortlöpande träna på detta ur ett säkerhetsperspektiv. Detta sker sällan, men operatören måste kunna hantera en kritisk situation om den uppstår och det är dessutom lagstadgat.

- Det visade sig vara bra att börja med ett avgränsat område och dessutom har många företag inom pappersindustrin samma utmaning, fortsätter Krister.

Tillvägagångssättet

Lernia anlitade företaget Gleechi som är experter inom området. De besökte kartongbruket i Gävle och diskuterade med personalen, spelade in videor och fotograferade utrustningen. Därefter utvecklade de själva plattformen, skrev programmet och stämde slutligen av att allt var riktigt och rätt. En utvärdering genomfördes tillsammans med operatörerna och vissa finjusteringar gjordes.

- Från den första versionen som utvecklades för ett år sedan har plattformen förfinats fortlöpande fram till idag och det har blivit en mycket stor skillnad. Nu går vi vidare och nyligen hade vi ett utvecklingsmöte där vi diskuterade nästa steg, säger Krister.

- Vi har kommit fram till ett förslag om hur vi ska försöka stödja operatörernas underhåll. Vi försöker hitta områden inom säkerhet, underhåll och driftsäkerhet där det visat sig finnas stora gap. Nu har vi enats om viktiga områden och utvecklingen rullar på.

Krister menar att det inte finns några begränsningar i VR-tekniken. Att bli en kompetent kokarmästare tar många år och då behöver vi hitta nya, smartare utbildningslösningar. Detsamma gäller underhållspersonal som ska utföra ett förebyggande eller avhjälpande underhåll. Det är endast fantasin som sätter begränsningar.

Framtiden

Krister framhåller att det är svårt att precisera när den nya tekniken är införd fullt ut. Det är framförallt de höga utvecklingskostnaderna i början som sätter begränsningar. Han jämför med den första platt teven som få hade råd med, idag finns den i de flesta hushållen.

Hur stora vinster införandet av VR kan ge går dock inte att säga i nuläget då det ännu inte finns några kalkyler gjorda. Detta är en pilot som först behöver utvärderas och sedan värderas.

- Antag att vi idag lägger en vecka på en traditionell utbildning och med den nya tekniken kan klara av den på några få dagar. Om det även går att göra annat värdeskapande arbete parallellt så kommer vinsterna snabbt, menar Krister. Vi anser att detta är helt klart rätt väg att gå.

Idag är det ca 30 operatörer som kompetensutvecklas genom testet med VR-teknik, men framöver kommer samtliga operatörer och underhållsspecialister att engageras.- När personalen i framtiden kommer att ställas inför de två olika alternativen, traditionell undervisning eller VR-utbildning, kommer den senare att föredras, avslutar Krister.

Sven Janbrink