Håll ut!

26.03.2020

Världen är inte längre sig lik. Helt plötsligt har ett elakt virus skapat en pandemi och industrin har i stort sett helt avstannat. Då är det extra viktigt att fokusera på det som betyder något.

Förra veckan fick vi avbryta Underhållsmässan redan i halvtid och packa ihop allt material och åka hem. Det var ett mycket stort antal viktiga möten som tyvärr gick om intet. Möten som skulle föra underhållet framåt.

Det är en tuff situation för svensk industri just nu, men de signaler som kommer in är oklara. Regeringen och samhället gör kraftfulla åtgärder med syfte att dämpa pandemin, men faktum kvarstår; ingen vet när det kommer att ta slut.

Samtidigt finns det branscher som inte är påverkade i samma utsträckning och kör på som "vanligt" eller de som väntar på att komma igång igen. Det är således blandad information om läget som sprids, från media respektive från de vi pratar med.

När allt kommer till kritan handlar det mesta om oss själva och den oro som många har byggt upp sedan de första signalerna kom. Hur kommer det att gå för mig som individ? Här finns det tyvärr ingen logik eller utrymme för rationellt tänkande eller handlande.

Vi ser det tydligt i den mängd information och olika inslag av desinformation som sprids via olika sociala medier. Det är minst lika farligt i skuggan av Covid-19. Källkritiken är viktigare nu än någonsin när det gäller att fatta rätt beslut.

Solidaritet och samverkan

Jag tror att vi gemensamt behöver omvärdera begrepp som solidaritet och samverkan. Vi behöver alla hjälpas åt för att gå vidare och komma stärkta ur denna kris, definitivt inte ekonomiskt, men förhoppningsvis inom andra områden.

Traditionellt sker prioriteringar till underhållets nackdel vid konjunkturnedgångar och sannolikheten är tyvärr stor att vi kommer att se det även i detta fall. Det är då kunskapen om underhållets roll behöver lyftas.

Nej, vi kan tyvärr inte underhålla oss ur krisen kring Covid-19. Däremot måste beslutsfattarna få en ökad insikt om vikten av underhåll och satsa ännu mer på att öka driftsäkerheten och skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Ändrade arbetssätt

I min tidigare kolumn skrev jag om vikten av att mötas, och framför allt hänvisade jag till fysiska möten. Det är dock något som jag nu har fått omvärdera - rejält!

Möten är fortfarande mycket viktiga, men på det sätt vi möts har ändrats. Antalet möten och konferenser via webben har ökat dramatiskt. Vi är mer uppkopplade nu än tidigare och chatten har fått en helt ny innebörd.

Tekniken blir ett bra stöd och det är fascinerande att se hur adaptiva vi är. Detta kräver dock en nyordning vad gäller mötesstrukturen, framför allt med avseende på vett och etikett.

Av egen erfarenhet är bilden viktig, det blir enklare att kommunicera med mötesdeltagare som man ser. Naiv som jag var gick jag runt till olika elektronikkedjor och frågade om de hade några webbkameror för att kunna underlätta arbetet. Jag roade åtminstone personalen...

Den nya tekniken har underlättat för många och vi ser redan ett ökat intresse kring detta område. Jag tror att det gamla talesättet "nöden är uppfinningarnas moder" kommer att dammas av och vi finner nya vägar att gå.

Det gäller dock att hålla ut tills vidare och ta vara på de ljusglimtar som finns där ute i omvärlden!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management