Framtidens underhåll

27.08.2020

Någon klok person sa; "jag är väldigt intresserad av framtiden eftersom det är där jag kommer att tillbringa resten av mitt liv". Dessutom är det lättare att påverka det som kommer att hända än det som redan har hänt.

Det äridag vi kan planera för det som vi vill ska ske nästa vecka, månad eller år. Därför är beredning och schemaläggning så viktigt. Vi kan planera i både tid och rum; vem ska göra vad, var och när?

Vi har en förmåga att kunna se in i framtiden och skapa olika riskscenarier. Hur sannolikt är det att något kommer att hända och vilka konsekvenser kommer det att få?

Riskbaserat underhåll har använts mycket länge, men det är först nu vi kan utveckla det ytterligare genom att använda den nya tekniken.

Vilken teknik ska vi använda?

Nya begrepp börjar användas allt oftare; AI (Artificiell Intelligens) och Machine Learning samt prediktivt och preskriptivt underhåll blir allt vanligare.

Den stora frågan är dock; vilken teknik ska vi använda och gör vi rätt investeringar inför framtiden? Det finns många leverantörer som gärna vill påvisa effektiviteten i den nya tekniken, men hur kan vi vara säkra på att det är rätt teknik som vi handlar upp?

Ett exempel är från 1980-talet då det gjordes en stor upphandling av IT-utrustning inom skolvärlden i form av "Compis"-datorer utrustade med en 80186-processor och 5,25"-disktettstation(!).

Det visade sig att både IBM och Apple hade betydligt mer kraftfulla datorer, vilka snabbt blev standard och kunde upphandlas till en lägre kostnader. Telenova, vilka tillverkade "Compis"-datorerna, gick i konkurs medan de andra två lever vidare och mår väl.

Hur ska vi då ligga i framkant och samtidigt göra rätt investeringar? Det finns naturligtvis inget enkelt svar. Ett sätt är att ta risken medan ett annat är ta små steg och prova sig fram.

Ett mycket bra exempel på en kombination av dessa två fick vi ta del av vid Underhållsdagarna i höstas där Mohamad Abosh Volvo Cars berättade om hur de jobbar med ett "Smart Underhåll".

Löser tekniken alla problem?

När jag löpande följer debatten och diskussionerna om framtidens underhåll så upplever jag att det oftast är den nya tekniken som belyses, och väldigt lite om de mjuka delarna.

Hur kommer vi att arbeta med underhållet i framtiden, vem kommer ansvara för driftsäkerheten och hur får vi in rätt kompetens i företagen? Dessa är några av de frågor som vi behöver ta tag i för att möta framtiden.

Tyvärr löser inte tekniken alla våra problem. Den kan mycket väl vara ett bra komplement, men har vi inte byggt en bra grund så kommer den inte till sin fulla rätt.

Ett exempel på detta är företaget som investerade i en banbrytande teknik för tillståndsbaserat underhåll, men utrustningen användes inte på grund av tidsbrist.

Det gäller således att skapa rätt förutsättningar för att kunna ta till sig den nya tekniken. Tid och kompetens är två viktiga delar i detta arbete.

Summa summarum: Gör rätt saker, på rätt sätt. Det är först då vi når framgång med framtidens underhåll.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management