Förmågan att tänka långsiktigt!

28.04.2020

I kristider kan det vara frestande att skära ned på kostnader som exempelvis underhåll. Detta beror på att det fortfarande finns en liten förståelse hos många företag om underhållets ekonomiska roll.

Det är många beslutsfattare inom industrin som har så stort fokus på en snabb avkastning på det investerade kapitalet, ROI (Return of Investment), att underhållet inte prioriteras över tid. Detta är extra tydligt i dagens kristider.

Ännu mer anmärkningsvärt är att vi alltför ofta behöver övertyga de som själva borde ha denna insikt, de som redan arbetar långsiktigt, men av någon anledning inte prioriterar underhållet.

Investeringarna i underhåll ger både ökad driftsäkerhet och hållbarhet, vilket i förlängningen bidrar till en ökad lönsamhet och bättre miljö. Det är därför extra viktigt att se bortom dagens omvärldssituation, i den mån det går med avseende på företagets överlevnad.

Framtidens underhåll

Tillbaka till förmågan att tänka långsiktigt. Underhåll är en process som ger vinster över tid, vilket innebär att det måste finnas en tydlig vision för underhållet. När väl denna är på plats anpassas strategier och mål till den verksamhet man bedriver.

Rätt resurser är nyckeln till framgång, både personal, reservdelar och verktyg måste vara rätt fördelade och organiserade. Här kommer underhållsprocessen in, vem ska göra vad och när samt till vilket syfte.

För att kunna rekrytera kompetent underhållspersonal i framtiden behöver vi uppmuntra de yngre. Här finns det tyvärr inte någon "quick fix", det är ett långsiktigt och strävsamt arbete.

Genom en väl genomförd benchmarking och ett nära samarbete med olika myndigheter, organisationer och akademier går det att skapa goda förutsättningar för framtidens underhåll.

Det gäller att kunna lyfta blicken och se längre in i framtiden. Tänk långsiktigt!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management