Enkät om nyckeltal

21.10.2020

EFNMS Maintenance Assessment Committee har valt att förlänga svarstiden för enkäten om nyckeltal för underhåll till den 31 oktober.

Att mäta är att veta!

Det är två år sedan sist vi skickade ut en enkät om nyckeltal för underhåll. Nu har det åter blivit dags att undersöka hur det står till med nyckeltalen inom europeisk industri.

Nu har ni chansen att skapa er en bild av hur ni ligger till med avseende på viktiga nyckeltal via en europeisk benchmarking! Undersökningen har som huvudmål att identifiera bästa praxis och olika standardvärden för nyckeltal (KPI) relaterade till underhållsfunktionen.

Det är EMAC, EFNMS Maintenance Assessment Committee som genomför denna undersökning. Enkäten administreras av Spaniens Underhållsförening, AEM, under ledning av Gerardo Alvarez, som också är aktiv medlem i EMAC.

Undersökningen vänder sig till företag inom processindustrin som kemisk industri, olja och gas, energiproduktion och farmaceutiska företag samt massa och papper. .

Alla företag som deltar i undersökningen får ta del av hela resultatet. Detta kommer även att visas och arbetas med vid en workshop i samband med EuroMaintenance i Rotterdam i början av 2021 och därefter sändas ut till alla deltagare.

Undersökningen tar cirka 15 - 20 minuter att genomföra och är tillgänglig till den 31 oktober. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten:

EFNMS enkät om nyckeltal för underhåll