Arbeta säkert i sommar!

26.06.2020

För många av oss är sommaren förknippad med ledighet, sol och bad, men för många som arbetar med underhåll är det högsäsong.

Det är nu under sommaren som många företag passar på att lägga in sina underhållsstopp och det är ofta en omfattande process med många inblandade.

En väl genomförd beredning och schemaläggning är då en grundläggande förutsättning för att allt ska klaffa och alla åtgärder ska hinna bli klara i tid.

Kommunikationen mellan olika grupperingar är viktigt för att kunna arbeta säkert och undvika missförstånd. Handlingsplanen eller aktivitetslistan blir då ett viktigt verktyg med avseende på det som ska utföras, men i vissa fall även det som inte ska det.

Arbetsmiljöplanen är en naturlig del i arbetet, men blir ännu viktigare när många nya blir inblandade såsom externa entreprenörer. Då är det bra att de har någon form av intyg på att de har en grundläggande kunskap om vad som gäller.

Systematisk ordning och reda, vanligen kallat 5S, är ett bra verktyg som gör att arbetet kan ske på ett mer effektivt och säkert sätt. Risken för olyckor minskar och arbetsmiljön blir bättre.

Extra viktigt att tänka på denna sommar är ju det virus som har spridit sig över världen och skapar stor oreda. Det är klart hur det sprider sig, men inte vilka faktorer som påverkar spridningen.

En uppmaning till alla är därför att hålla distansen så gott det går, speciellt ni som vanligtvis arbetar nära varandra vid t.ex. ett underhållsstopp. Följ gällande myndighetskrav, handlingsplaner och de råd som ges.

Och framför allt - Tvätta händerna!

Ha en bra sommar, och var rädda om er vad ni än gör och var ni än befinner er!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management