Vetenskapliga Rådet
Ange undertext här

Vetenskapliga Rådet (inom driftsäkerhet och underhåll)

Syftet med denna kommitté är att insamla nationella och internationella forsknings- och utvecklingsresultat inom driftsäkerhet och underhåll samt delge medlemmarna de resultat som kan anses vara av särskilt intresse. Förslag på viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt samlas in från medlemmarna som sedan delges svenska akademier.

Sammankallande:
Uday Kumar, tel.: 070-391 55 80, e-post: uday.kumar@ltu.se.