Utbildningar
Ange undertext här

Yrkeshögskoleutbildningar

Underhållsingenjör - Processteknik
Som underhållsingenjör inom industrin kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll, analysera och tolka mätvärden, bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag, läsa och tolka ritningar, veta hur driften går till samt ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas.

Underhållstekniker inom processindustrin
Utbildningen är inriktad mot det europeiska certifikatet (EFNMS) vilket gör att du blir eftertraktad i hela Europa. Vi erbjuder även alla våra studenter ett Europass, vilket är en engelsk översättning av de kunskaper du införskaffat under utbildningens gång. Hittills har över 90% av studenterna som gått utbildningen fått jobb.

Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri
Denna utbildning inom underhållsteknik riktar sig mot både el och mekanik och ger dig kompetens inom båda områdena. Efter avslutad utbildning kommer du att vara en multikompetent underhållstekniker. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar.

Automationsspecialist
Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på underhållstekniker, vilket gör att det råder stor brist på kompetent arbetskraft inom yrket. Det är Industri 4.0:s framväxt som ställer krav på att underhållstekniker ska ha kompetenser i automation, digitalisering och programmering. Därför behövs det välutbildade automationsspecialister.