Underhållets betydelse
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att utveckla och sprida information som påvisar underhållets betydelse för såväl underhåll som andra berörda funktioner såsom högre beslutsfattare, politiker, media och allmänheten.

Sammankallande: Kim Berghäll, tel.: 070-214 23 98, e-post: kim.berghall@skara.net.