Underhåll för Industri 4.0
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området för Underhåll för Industri 4.0. I arbetet ingår även att samla aktuella internationella och nationella kunskaper och erfarenheter inom området. Kommittén ska fokusera på olika underhållsaktiviteter som är tillämpliga och kostnadseffektiva för att kunna vidmakthålla en hög driftsäkerhet på utrustningar och system där konceptet Industri 4.0 appliceras.

Sammankallande: Basim Al-Najjar, tel.: 0470-70 84 22, e-post: basim.al-najjar@lnu.se