Standarder inom Underhåll
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att medverka i framtagning och spridning av standarder inom underhåll, genom att bl.a. leda SIS Tekniska Kommitté inom underhåll samt att som SIS representant vara delaktiga i utvecklingen av europeiska standarder inom underhåll

Aktuella standarder inom underhåll är:

  • SS-EN 13269:2016: Underhåll - Riktlinjer för framtagande av underhållsavtal
  • SS-EN 13306:2010: Underhåll - Terminologi
  • SS-EN 15341:2007: Underhållsteknik - Nyckelprestationsindikatorer (KPI)
  • SS-EN 15628:2014: Underhållsteknik - Kvalificering av underhållspersonal
  • SS-EN 16646:2014: Underhållsteknik - Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar

Andra standarder som är under utveckling av CEN, European Committe for Standardization:

  • Maintenance Management
  • Condition Assessment
  • Risk Based Inspection
  • Maintenance Processes

Sammankallande: Patrik Malmsten, tel.: 072-221 83 09, e-post: patrik.malmsten@veolia.com