Smarta Fabriker
Ange undertext här

En workshop exklusivt för certifierad underhållspersonal

Den 14 maj i Göteborg

Nu har du som är certifierad underhållsledare eller underhållstekniker exklusiv möjlighet att fortbilda dig och                                                                bli inspirerad inom industriell digitalisering.

Projektet Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om den industriella digitaliseringen. I nära samarbete med 50 företag har 80 studerande från högskolan, yrkeshögskolan, yrkesvux och gymnasiet byggt en s.k. demonstrator av en Smart Fabrik.

I projektet har 12 ämnesområden definierats och i anslutning till demonstratorn finns det olika upplevelsebaserade workshops om varje område:

 • Den uppkopplade fabriken
 • Den virtuella fabriken
 • Visualisering
 • Samverkan människa-automation
 • Smarta arbetssätt
 • Additiv tillverkning
 • Nya affärsmodeller
 • Miljösmart produktion
 • Global samverkan
 • Attraktivt arbete
 • Innovation
 • Artificiell intelligens

Under dagen kommer vi även att prata om Smart Underhåll och vad det kan innebära. Exempel på områden som tas upp är insamling och bearbetning av data, additiv tillverkning (3D-printning) av reservdelar, kunskapsöverföring genom film och QR-koder samt Augmented och Virtual Reality (AR och VR) för att underlätta för underhållspersonalen.

För mer information om projektet, kontakta Johan Bengtsson, e-post: johan.bengtsson@gtc.com, eller tel. 070-858 19 68. Läs mer om projektet Smarta Fabriker på www.smartafabriker.se.

Syfte och mål med workshopen

Genom att vara certifierad underhållsledare och/eller underhållstekniker tillhör du eliten inom underhåll. Denna workshop möjliggör en fortsatt kompetensutveckling inom underhåll. Den ger dig även goda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter.

Syftet är även att samla certifierad underhållspersonal så att vi tillsammans kan bygga upp ett brett kontaktnät. Därigenom bildas en kvalificerad grupp som kan arbeta i olika nätverk och stödja varandra.

Målet med workshopen är att du som är certifierad inom underhåll ska få möjlighet att utveckla din egen kompetens genom ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom kontakter med kollegor från olika branscher samt bygga nätverk. Du får även ta del av det senaste inom den nya tekniken, t.ex. industriell digitalisering och utveckling av underhållet.

Om certifieringen

Svenskt Underhåll har i EFNMS regi genomfört certifiering av underhållsledare i Europa sedan 1993 och underhållstekniker sedan 2005. Antalet certifierade har ökat de senaste åren och totalt är runt 1 000 personer certifierade.

Främsta skälet till att certifieringen är så viktig är att det är det enda sättet att kunna kontrollera om underhållspersonalen har rätt kompetens. För företaget ger certifieringen i första hand en möjlighet att säkerställa en hög kunskapsnivå hos underhållspersonalen.

För företag som säljer produkter och tjänster inom underhållsområdet ger certifieringen ökade konkurrensfördelar. Andra viktiga anledningar är erkännandet inom företaget, ökad attraktivitet på arbetsmarknaden och en ökad rörlighet mellan europeiska länder.