Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM)
Ange undertext här

Syftet med denna kommitté är att samla representanter som är verksamma inom området Säkerhet, Hälsa och Miljö för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I detta arbetet ingår även att medverka i EFNMS kommitté inom detta område, samla aktuell internationell och nationell information samt att bevaka de lagar och bestämmelser som påverkar underhållsrelaterad säkerhet, hälsa och miljö.

Sammankallande: Vakant.